Szkoły wyższe kompletują nowe Rady Uczelni

Wrocławskie szkoły wyższe finalizują wybory Rad Uczelni na nową kadencję. To gremia doradzające rektorom, w których obok naukowców zasiadają także reprezentanci dużego biznesu, polityki i kultury.

  • Zdjęcie archiwalne. Kampus Politechniki Wrocławskiej, fot. Tomasz Walków

    Zdjęcie archiwalne. Kampus Politechniki Wrocławskiej, fot. Tomasz Walków


Obowiązek powołania Rad Uczelni narzucił uniwersytetom jeszcze poprzedni minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. To kilkuosobowe gremia, których zadaniem jest kontrolowanie działań władz uczelni, inicjowanie nowych procesów w nauczaniu i w funkcjonowaniu szkół wyższych, inspirowanie zjawisk, dzięki którym uczelnia będzie się rozwijać i pełniej służyć otoczeniu.

Intencją ministra Gowina było, aby w jakimś zakresie na zarządzanie uczelnią wpływ miały osoby spoza środowiska akademickiego. Dlatego w radach uczelni – obok reprezentantów uniwersytetu (w tym studenta), są osoby nie związane z nimi zawodowo.

– Rada Uczelni to dobry głos doradczy. Na Politechnice jej członkowie zaangażowali się między innymi w przygotowanie strategii rozwoju uczelni – mówi Agnieszka Niczewska z Politechniki Wrocławskiej. – Możliwość korzystania z opinii przedstawicieli świata biznesu, przedsiębiorców, przekłada się na realne działania, ponieważ dla naszej uczelni współpraca z biznesem i gospodarką jest bardzo ważna.

W Radzie Uczelni Politechniki Wrocławskiej zasiadają m.in. Grzegorz Dzik, prezes zarządu Grupy Impel, Witold Ziomek, prezes MPWiK we Wrocławiu oraz Zbigniew Jagiełło, prezes PKO BP. Wszyscy znajdą się także w Radzie Uczelni w nowej kadencji.

Agnieszka Niczewska: – Z MPWiK realizujemy wiele zaawansowanych technologicznie projektów naukowych. Bank PKO BP to ogromna firma, w której pracują specjaliści wielu dziedzin, od programistów, po matematyków, których na Politechnice kształcimy. Sugestie przedstawicieli tylko tych dwóch instytucji, jeśli chodzi na przykład, o kierunki kształcenia są dla nas bardzo wartościowe.

Samorządowiec, dyrygent, teolog

Dla szkół wyższych olbrzymie znaczenie ma ich społeczna odpowiedzialność. Dlatego do Rad Uczelni zapraszani są nie tylko przedstawiciele biznesu, lecz także reprezentanci dziedzin związanych z działalnością społeczną, kulturalną, polityczną.

W Radzie Uczelni Uniwersytetu Wrocławskiego obok Krzysztofa Domareckiego, prezesa Selena SA, i wiceprezesa BOŚ Wojciecha Hanna, zasiada Rafał Dutkiewicz, wieloletni prezydent Wrocławia.

Przewodniczącym Rady Uczelni Uniwersytetu Przyrodniczego jest Marek Woron, kanclerz dolnośląskiego BCC, a obok niego gremium tworzą m.in. Tomasz Han, prezes Novasome, oraz ks. prof. Andrzej Tomko, były rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.

Natomiast do Rady Uczelni Uniwersytetu Ekonomicznego zaproszono Marcina Czyczerskiego, prezesa CCC, Piotra Krupę, prezesa KRUK SA oraz Andrzeja Kosendiaka, dyrygenta, dyrektora Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu.Zgłoś uwagę