Szkolenie w związku z konkursem w ramach Osi 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw

Spotkanie zostanie zorganizowane w dniu 7 grudnia 2015 r. w Quality System Hotel we Wrocławiu. Osoby zainteresowane proszone są o wypełnie formularza zgłoszeniowego. 


Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WrOF) zaprasza na organizowane szkolenie w związku z konkursem w ramach Osi 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw - Gmina Wrocław pełniąca funkcję Instytucji Pośredniczącej oraz Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca organizują spotkanie informacyjne dla przedstawicieli instytucji zainteresowanych aplikowaniem o środki w ramach ww. konkursu.

Spotkanie zostanie zorganizowane w dniu 7 grudnia 2015 r. w Quality System Hotel,  al. M. Kromera 16, 51-163 Wrocław,  w godzinach od 10.00-14.00. Rejestracja uczestników od godz. 9:30.

Formularz zgłoszeniowy

Osoby zainteresowane uczestnictwem w powyższym szkoleniu proszone są o wypełnie nieformularza zgłoszeniowego

formularz zgłoszeniowy – do pobrania tutaj

i przesłanie go jako załącznika na adres: joanna.gadzala@um.wroc.pl. w terminie do dnia 02 grudnia 2015r.

Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia będzie przesłana zwrotnie na adres e-mail, z którego przesłano zgłoszenie, informacja o treści ,,potwierdzam przyjęcie zgłoszenia na spotkanie informacyjne w dniu 7 grudnia 2015 r.”. Prosimy o zgłoszenie po jednym przedstawicielu z Państwa instytucji.

Ponadto informujemy, że istnieje możliwość zgłoszenia do udziału w spotkaniu drugiej osoby z Państwa instytucji, która zostanie zaproszona na spotkanie w przypadku niewyczerpania dostępnych miejsc na spotkaniu. Informacja w tym zakresie zostanie przesłana wraz z potwierdzeniem zgłoszenia.

Przy rekrutacji na przedmiotowe spotkanie decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku dużego zainteresowania uczestnictwem w spotkaniach ZIT WrOF zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zakończenia przyjmowania zgłoszeń, o czym powiadomi Państwa w przesłanej informacji zwrotnej dotyczącej zgłoszenia.

Organizator nie pokrywa kosztów związanych z opłatami parkingowymi, ani innych opłat związanych z udziałem osób zakwalifikowanych w spotkaniu. Zachęcamy do licznego uczestnictwa.Zgłoś uwagę