Szkolenia dla wnioskodawców RPO WD 2014-2020

Szkolenie dla wnioskodawców dla naborów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.


W związku z planowanymi szkoleniami dla potencjalnych wnioskodawców z wypełniania dokumentów aplikacyjnych dla naborów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 zachęcamy Państwa do zapoznania się z harmonogramami przedmiotowych szkoleń zamieszczonymi na stronach poszczególnych instytucji:

 Zgłoś uwagę