Szansa na ważne inwestycje z unijnych pieniędzy

Budowa szpitala onkologicznego, Mostu Wschodniego z aleją Wielkiej Wyspy oraz rozwój niskoemisyjnego transportu miejskiego – to najważniejsze wrocławskie inwestycje, które znalazły się w dolnośląskiej propozycji Kontraktu Terytorialnym. Kontrakt Terytorialny jest umową rządu z samorządami, dotyczącą koordynowania najważniejszych dla regionu inwestycji, ich finansowania oraz realizacji. Będzie obowiązywał w latach 2014-2020.

  • Aleja wielkiej Wyspy - wizualizacja


Kontrakt ten jest zawierany pomiędzy Radą Ministrów, reprezentowaną przez ministra ds. rozwoju regionalnego a Zarządem Województwa Dolnośląskiego.

Najważniejszy transport

Dolnośląski samorząd zgłosił do kontraktu terytorialnego 44 projekty, których łączna wartość to ponad 20 mld zł. Najwięcej z nich dotyczy transportu – 13, a także innowacyjności i sektora B+R oraz zwiększenia dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno-komunikacyjnych – po 4 projekty.

Do najważniejszych inwestycji transportowych wskazano budowę tras ekspresowych S5 i S3, projekty dotyczące rewitalizacji kilku linii kolejowych oraz projekt zmierzający do poprawy żeglowności Odry.

Samorząd województwa chce również, aby kontraktem terytorialnym zostały objęte przedsięwzięcia mające na celu wdrożenie badań naukowych do przemysłu. W dokumencie znalazły się również zapisy dotyczące inwestycji w edukację, ochronę zdrowia, ochronę środowiska oraz kulturę. Istotnym punktem w tym dokumencie są także inwestycje poprawiające warunki środowiskowe w miejscowościach uzdrowiskowych na Dolnym Śląsku.

Co najmniej 1 mld zł dla aglomeracji wrocławskiej?- Obszar metropolii wrocławskiej ma z góry zabezpieczone środki w wysokości około 1 mld zł. na swoje projekty – mówi Cezary Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego.  

Wśród najważniejszych projektów dotyczących stolicy Dolnego Śląska znalazły się m.in. budowa Mostu Wschodniego z aleją Wielkiej Wyspy, przystosowanie wrocławskiego lotniska do systemu nawigacji CAT II – umożliwiającego ruch samolotów nawet w trudnych warunkach pogodowych, rozwój kompleksu Hali Stulecia, aby stał się wielofunkcyjnym obiekt o charakterze edukacyjno-kulturalnym, przebudowa basenu przy ul. Wejherowskiej oraz renowacja Stadionu Olimpijskiego.

- Niezwykle istotna jest również budowa Szpitala Onkologicznego wraz z filią Ośrodka Radioterapii zlokalizowaną w Jeleniej Górze – uważa marszałek. – To inwestycja istotna nie tylko dla mieszkańców Wrocławia, ale również całego regionu.

Metrobus i tramwaj na Jagodno

Bardzo ważny jest także rozwój niskoemisyjnego transportu miejskiego, do którego zalicza się, m.in. budowa trasy dla ekologicznego Metrobusa, modernizacja taboru tramwajowego, uruchomienie pierwszej linii kolejowo-tramwajowych przewozów aglomeracyjnych oraz uruchomienie połączenia tramwajowego na Jagodno.  

Wśród projektów ściśle związanych ze stolicą Dolnego Śląska znalazły się również: rozwój Wrocławskiego Parku Technologicznego w oparciu o projekty badawczo-rozwojowe, utworzenie Regionalnego Centrum Innowacyjnych Technologii Produkcji, Przetwórstwa i Bezpieczeństwa Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz Centrum Informacji Naukowej przy wrocławskiej Bibliotece Uniwersyteckiej. Do priorytetowych projektów zalicza się również stworzenie Dolnośląskiego Centrum Symulacji Medycznej.

Zadania do zrealizowania

- Wybraliśmy te zadania, które naszym zdaniem są najważniejsze dla Dolnego Śląska i które jesteśmy w stanie zrealizować – twierdzi Cezary Przybylski. Nasze stanowisko będzie jeszcze podlegać negocjacjom z rządem, jednak mamy nadzieję, że jak najwięcej proponowanych przez nas przedsięwzięć uda się wykonać.

Na przełomie sierpnia i września rozpoczną się pierwsze negocjacje, które zakończą się w czwartym kwartale 2014 r.

 Katarzyna Kunka

Zgłoś uwagę