Szansa na biznes w Dolinie Krzemowej

Wlaśnie ruszył program Polski Most Krzemowy


Projekt ma na celu wsparcie polskich firm z branż nowych technologii w ekspansji na rynek Stanów Zjednoczonych Ameryki poprzez wsparcie informacyjne, doradcze i szkoleniowe, a także powiązanie beneficjentów projektu z przedsiębiorcami, inwestorami oraz doradcami działającymi w jednym z głównych światowych ośrodków innowacji, czyli w Dolinie Krzemowej w USA.

Szansę na udział w programie mają mikroprzedsiębiorcy oraz mali lub średni przedsiębiorcy, prowadzący działalność gospodarczą na terenie Polski w branży wysokich technologii, m.in. informatyki, teleinformatyki, technologii informacyjno-komunikacyjnych, nanotechnologii, biotechnologii, technologii środowiskowych, w szczególności alternatywnych i odnawialnych źródeł energii, kogeneracji oraz tworzenia inteligentnych sieci energetycznych, a także aeronautyki, technologii kosmicznych, inteligentnego budownictwa, produkcji sprzętu medycznego oraz farmaceutyków. Działalność ta musi być też prowadzona nie krócej niż rok i nie dłużej niż 10 lat przed dniem złożenia wniosku o udział w projekcie.

W ramach trzech etapów projektu przedsiębiorcy mogą liczyć na udział w szkoleniu na temat specyfiki prowadzenia działalności i podejmowania współpracy gospodarczej na rynku Stanów Zjednoczonych (w pierwszym etapie) oraz możliwość opracowania strategii marketingowej firmy na rynek amerykański we współpracy z ekspertami z Doliny Krzemowej (w drugim etapie). Do trzeciego etapu zostanie wybranych 30 firm, które mają największe szanse na odniesienie sukcesu w Dolinie Krzemowej. Specjalnie dla nich przygotowano konsultacje doradcze, szkoleniowe i mentorskie z wybranymi specjalistami, udział w sesjach prezentacyjnych dla inwestorów i partnerów oraz spotkaniach B2B i B2C, które odbędą się już w USA.

Polski Most Krzemowy to projekt systemowy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Wsparcie w ramach projektu udzielane będzie w formie pomocy de minimis.

Nabór wniosków będzie prowadzony do 28 stycznia 2014 r.

Katarzyna KunkaZgłoś uwagę