Szansa dla chorych dzieci

Dzięki pomocy wrocławskich firm otwarto ośrodek rehabilitacyjny


Nowe sale rehabilitacyjne, sale zabaw, specjalistyczne gabinety lekarskie, sale zajęciowe, izolatka dla chorych dzieci, łazienki przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, podnośnik hydrauliczny umożliwiający poruszanie się w pionie bez wchodzenia na schody oraz najnowocześniejszy sprzęt rehabilitacyjny – to wszystko będą miały do dyspozycji dzieci, które przebywają w zakładzie opiekuńczym w Jaszkotlu koło Wrocławia. W sobotę, 31 maja, uroczyście otwarto tam specjalistyczny ośrodek rehabilitacyjny. Placówka umożliwi znaczne poszerzenie usług oraz lepszą rehabilitację dla niepełnosprawnych dzieci.

Centrum powstało we współpracy między innymi z Rotary Club Wrocław-Centrum i Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego.

Inwestycja kosztowała 2,5 mln zł, jednak byłaby niemożliwa, gdyby nie największy na świecie w 2013 r. grant klubu Rotary w wysokości 320 tys. oraz bezinteresowne zaangażowanie wielu wrocławskich przedsiębiorstw.

- Materiały na budowę dostarczały zaprzyjaźnione firmy, które rezygnowały ze swojej marży, nie pobierały też opłat za transport – mówi Małgorzata Kiestrzyń, prezydent Rotary Club Wrocław-Centrum. - Prace projektowe i budowlane były również realizowane sposobem gospodarczym przez przedsiębiorców należących do klubu Rotary. Gdyby nie to, inwestycja kosztowałaby znacznie więcej niż 2,5 mln zł. Jej pierwotny kosztorys opiewał na znacznie wyższą kwotę.

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Dzieci im. Jana Pawła II prowadzony jest przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej. Placówka zapewnia specjalistyczną pomoc ponad 60 dzieci upośledzonych fizycznie i intelektualnie.

Na co dzień w ośrodku przebywają dzieci od urodzenia do 18 roku życia, których rodzin nie stać na zapewnienie im właściwej rehabilitacji w domu. Część dzieci jest również dowożonych na zajęcia z całego regionu wrocławskiego.

Katarzyna Kunka

Zgłoś uwagę