Synod Stały Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego we Wrocławiu

W dniach 1–5 czerwca 2018 obradował we Wrocławiu Synod Stały Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego. Przewodniczył mu arcybiskup kijowsko-halicki Światosław Szewczuk, zwierzchnik Kościoła katolickiego obrządku bizantyjsko-ukraińskiego.

  • fot. http://www.cerkiew.net.pl


Stały Synod UKGK jest organem wykonawczym Synodu Biskupów tego Kościoła i pełni głównie rolę doradczą przy głowie UKGK w okresie między posiedzeniami Synodu Biskupów.

Aby lepiej poznać sytuację Kościoła w różnych częściach i regionach świata, przynajmniej jedno posiedzenie Stałego Synodu w roku winno się odbyć poza Ukrainą.

We Woclawiu, oprocz oficjalnego spotkania z Prezydentem Rafalem Dutkiewiczem i Wiceprezydentem A.Grehlem, Arcybiskup spotkał się między innymi z młodzieżą.  To stały punkt programu duszpasterskich wizyt poza granicami Ukrainy. Kolejną okazją do spotkania z wiernymi była msza w katedrze greckokatolickiej w niedzielę, 3 czerwca. W mszy uczestniczył również mer Lwowa, Andrij Sadowyj, który był gościem Festiwalu Wolności.

Arcybiskup Światosław Szewczuk jest autorem książki Dialog leczy rany, która ukazała się w tym roku nakładem Wydawnictwa ZNAK w 1030. rocznicę chrztu Rusi Kijowskiej. Autor opowiada o przeszłości i teraźniejszości najliczniejszego na świecie katolickiego Kościoła wschodniego. O zagrożeniach wynikających z nacjonalizmów i szansach, jakie niesie dialog. O pięknych, ale i bolesnych relacjach z Polską, Rosją i Cerkwią prawosławną. O wciąż obecnych waśniach i uprzedzeniach, które uniemożliwiają pełne pojednanie Kościołów katolickich obrządków wschodniego i zachodniego.

W rozmowie z redaktorem KAI Krzysztofem Tomasikiem arcybiskup Szewczuk przybliża nam, co jako wierni jednego, powszechnego Kościoła powinniśmy wiedzieć o sobienawzajem. 

Zgłoś uwagę