Syndyk Fagor Mastercook rezygnuje

Teresa Kalisz, syndyk Fagor Mastercook złożyła w środę, 15 kwietnia, rezygnację. W poniedziałek, 13 kwietnia, sąd gospodarczy wydał dwa postanowienia: nałożył na syndyk Teresę Kalisz 30 tys. zł grzywny i odwołał ją ze stanowiska. Jednocześnie sąd powołał syndyka zastępczego, który ma się zająć sprzedażą upadłego zakładu Fagoru przy ul. Żmigrodzkiej. Oferta kupna zakładu złożona przez BSH (Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH) jest ważna do 18 kwietnia.

  • Fagor Mastercook przy ul. Żmigrodzkiej we Wrocławiu

    Fagor Mastercook przy ul. Żmigrodzkiej we Wrocławiu


W poniedziałek, 13 kwietnia, sędzia komisarz Jarosław Horobiowski z  VIII Wydziału Gospodarczego ds. Upadłościowych i Naprawczych w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, wydał dwa postanowienia dotyczące Teresy Kalisz, syndyk Mastercooka. Sędzia, po raz drugi nałożył na nią grzywnę w wysokości 30 tys. zł, i tym razem odwołał ją ze stanowiska. Na syndyka zastępczego wyznaczona została Anna Łukaszun.

Czas jest ważny

Przypomnijmy, że BSH zapowiedział, że jeżeli do 18 kwietnia nie będzie podpisana umowa przedwstępna, to koncern może zrezygnować z kupna upadłego Fagor Mastercook.

– Oferta BSH jest aktualna. Liczymy, że dojdzie do podpisania umowy kupna – mówi dr Marcin Dudarski, z kancelarii JP Weber, reprezentujący BSH.

Niemcy chcą zapłacić za zakład 90 mln zł i zainwestować kolejne 120 mln zł. Do końca 2019 r. planują zorganizować co najmniej 300 miejsc pracy. Syndyk Teresa Kalisz, pomimo decyzji sądu gospodarczego, rady wierzycieli i przedstawicieli załogi, nie zgadza się na podpisanie umowy sprzedaży z BSH.

Czytaj więcej - BSH: Sąd apelacyjny wydał postanowienie ws. Fagor Mastercook.Zgłoś uwagę