Sukces wrocławskiej spółki biotechnologicznej

Stem Cells Spin w programie Demonstrator+

 • Dr Marek Cegielski, jeden z koordynatorów badań

  Dr Marek Cegielski, jeden z koordynatorów badań

 • Laboratorium Stem Cells Spin

  Laboratorium Stem Cells Spin

 • Laboratorium Stem Cells Spin

  Laboratorium Stem Cells Spin

 • Laboratorium Stem Cells Spin

  Laboratorium Stem Cells Spin


Nowoczesna linia do produkcji wyrobów medycznych i leków opartych na odkryciu komórek macierzystych MIC-1 znalazła się na liście projektów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Wniosek Stem Cells Spin S.A., o całkowitej wartości 76,5 mln zł, uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną i został rekomendowany do dofinansowania w programie Demonstrator+.

Program ów umożliwia on dofinansowanie badań przemysłowych oraz prac rozwojowych, których głównym celem jest wzmocnienie transferu wyników badań naukowych do gospodarki.

W przypadku spółki Stem Cells Spin S.A. jego celem jest stworzenie linii do produkcji wyrobów medycznych i leków na bazie kompleksu aktywnego z komórek macierzystym MIC-1.

Całkowita wartość projektu pt. „Opracowania prototypów wyrobów medycznych na bazie surowców otrzymanych z porożogennych komórek macierzystych” wynosi 76,5 mln złotych. Wnioskowana w ramach programu kwota dofinansowania to 68,1 mln złotych.

- Nasza koncepcja opiera się na stworzeniu linii demonstracyjnej, która umożliwi badania nad zastosowaniem substancji na bazie porożogennych komórek macierzystych w wyrobach medycznych i lekach - mówi Janisław Muszyński, prezes zarządu Stem Cells Spin S.A. - Po zakończeniu projektu prototypy wyrobów medycznych i leków będą podlegały rejestracji i ochronie patentowej, a linia będzie przez nas wykorzystywana komercyjnie do produkcji innowacyjnych na światową skalę produktów.

Stem Cells Spin S.A. od 2009 roku komercjalizuje jedno z najciekawszych biotechnologicznych odkryć polskiej nauki ostatnich lat - komórki macierzyste MIC-1. W 2012 roku, pod nazwą Revitacell, spółka wprowadziła na rynek własną markę biodermokosmetyków przeznaczonych do pielęgnacji domowej i przedłużania efektów po zabiegach specjalistycznych. W październiku tego roku debiutowały kolejne innowacyjne produkty marki – przeznaczone do użytku w profesjonalnych gabinetach kosmetycznych preparaty do mezoterapii.

- Od początku naszym założeniem było wykorzystanie potencjału komórek macierzystych MIC-1 w produktach medycznych. Teraz pojawia się realna szansa na ekspansję spółki w tym obszarze - mówi Grzegorz Smak, dyrektor generalny spółki Stem Cells Spin S.A.

Do programu Demonstrator+ napłynęło w sumie 140 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę ponad 2,7 mld zł. Projekt Stem Cells Spin S.A. uplasował się na 15 miejscu listy rankingowej wszystkich zakwalifikowanych do programu wniosków (41 projektów) i jest jednym z dwóch o największej kwocie dofinansowania. Teraz pozostał etap podpisania umowy o dofinansowaniu.

Spółka Stem Cells Spin powstała w 2009 roku, jako pierwszy w Polsce przykład komercjalizacji w obszarze biotechnologii. Posiada laboratoria badawczo-produkcyjne zlokalizowane we Wrocławskim Parku Technologicznym. Od sierpnia 2011 roku spółka jest notowana na rynku NewConnect. Wynalazki związane z wyprowadzaniem, hodowlą oraz zastosowaniem komórek macierzystych MIC-1 chronione są patentami i zgłoszeniami patentowymi w Polsce i na świecie.

Katarzyna Kunka

Zgłoś uwagę