Sukces spółdzielni socjalnej z Wrocławia

Panato przedsiębiorstwem społecznym roku

  • fot. panato.org

    fot. panato.org


Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna PANATO z Wrocławia została wybrana Najlepszym Przedsiębiorstwem Społecznym Roku 2013 w kategorii „Pomysł na Rozwój” w konkursie zorganizowanym przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych. Wrocławska Spółdzielnia zdobyła również Nagrodę Publiczności.

Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna PANATO jest podmiotem ekonomii społecznej, powołanym do życia w kwietniu 2012 r. przez grupę młodych osób, które postanowiły samodzielnie stworzyć dla siebie miejsca pracy. Są wśród nich projektanci wnętrz i wzornictwa przemysłowego, rękodzielnicy, artyści oraz specjaliści od marketingu i promocji. Funkcjonowanie PANATO w wymiarze biznesowym opiera się na połączeniu modelu społecznego z wolnorynkowym.

Działalność wrocławskiej spółdzielni to m.in. produkcja gadżetów kreatywnych, wsparcie kampanii marketingowych, organizacja pokazów i warsztatów oraz zlecenia wykonywane w ramach dwóch pracowni: tekstyliów i sitodruku.

Pomysł na powołanie PANATO zrodził się zimą 2011 r. w trakcie gry miejskiej, która odbyła się w ramach międzynarodowego projektu Future City Jobs realizowanego przez Instytucję Kultury Wrocław 2016. Zakładał on realizację działań w mieście mającą na celu stworzenie nowych miejsc pracy dla ludzi z sektora kulturalnego i kreatywnego. W ramach projektu odbyła się Gra Miejska z udziałem mieszkańców, organizacji pozarządowych i reprezentantów administracji samorządowej, w wyniku której powstało pięć pomysłów na nowe miejsca pracy.

W ramach trzeciej edycji Konkursu na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku zespół ekspertów, na podstawie wskaźników społecznych i ekonomicznych oraz po odbyciu wizyt studyjnych, zakwalifikował do finału 13 podmiotów w kategorii Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne i dziewięć w kategorii Pomysł na Rozwój.

Uroczyste rozstrzygnięcie odbyło się 22 listopada w budynku Muzeum Żydów Polskich w Warszawie.

Katarzyna Kunka

Zgłoś uwagę