Stypendia studenckie: to warto wiedzieć

Z uczelnianych programów stypendialnych korzystają tysiące studentów. Jednak dodatkowych pieniędzy na studia warto poszukać poza szkołami – oferują je firmy, fundacje, stowarzyszenia zawodowe i samorządy.

  • Kampus Grunwaldzki, fot. Tomasz Walków

    Kampus Grunwaldzki, fot. Tomasz Walków


Na większości uczelni o pomoc finansową można się ubiegać bez względu na typ studiów. Najpowszechniejszą formą wsparcia są stypendia socjalne. Przysługują one osobom, które przedstawią odpowiednie zaświadczenia dotyczące dochodów w rodzinie. To średnia netto na osobę decyduje o wysokości stypendium. Na Politechnice Wrocławskiej maksymalne wsparcie sięga 850 zł, studenci Uniwersytetu Wrocławskiego mogą liczyć na sumę między 330 a 530 zł, na Uniwersytecie Przyrodniczym stypendium socjalne wynosi od 210 do 540 zł, natomiast na Uniwersytecie Ekonomicznym od 100 do 740 zł.
Szkoły wyższe pomagają finansowo także osobom z niepełnosprawnością. Wysokość stypendiów dla nich zależy od uczelni i stopnia niepełnosprawności, np. na Ekonomicznym to od 280 do 640 zł, a na Przyrodniczym od 160 do 460 zł na miesiąc.

Przyznanie stypendium socjalnego nie ogranicza starań o stypendium naukowe. Decydującym kryterium jest średnia ocen oraz osiągnięcia sportowe lub artystyczne. Ale wysokość wypłat jest zróżnicowana nawet między wydziałami jednej uczelni.
Na Politechnice Wrocławskiej stypendia naukowe w ubiegłym roku wynosiły od 275 do 525 zł. Osobno przyznawane są nagrody naukowe rektora z funduszu własnego uczelni. To od 800 do 3200 zł, przyznawane co semestr i wypłacane w dwóch częściach.
Na Uniwersytecie Ekonomicznym stypendia rektora za dobre wyniki odbiera co roku ok. 10 proc. studentów. Otrzymują co miesiąc od 300 do 1000 zł.

Na Uniwersytecie Wrocławskim o stypendium naukowe rektora mogą się starać nawet studenci I roku. Jeśli w poprzednim roku akademickim osiągnęli sukcesy na olimpiadach przedmiotowych co najmniej na szczeblu krajowym, mają szansę na 560 zł co miesiąc.

Poszukaj w swoim mieście i regionie

O swoich młodych obywateli dba wiele samorządów. Wrocław wspiera osoby, które zdecydowały się na naukę w stolicy Dolnego Śląska. Prezydent Wrocławia jest patronem Studenckiego Programu Stypendialnego. Jego beneficjentami są zwycięzcy olimpiad przedmiotowych z indeksami wrocławskich szkół wyższych. O wsparcie w ramach tego programu mogą się starać także już studiujący, którzy przymierzają się do wyjazdu na studia za granicę, a we Wrocławiu kształciły się przynajmniej dwa lata.

Pieniądze dla młodych zdolnych w swoich budżetach mają także niewielkie miasta i gminy. Burmistrz Kościana w ubiegłym roku wybrał grupę najlepszych studentów pochodzących z tego miasta, którzy przez 10 miesięcy otrzymywali po 300 zł. W tym roku także takie stypendia zostaną przyznane.
Sejmik Województwa Wielkopolskiego czeka na zgłoszenia potencjalnych stypendystów. W tym przypadku obok wyników w nauce znaczenie ma wysokość dochodów na członka rodziny. Ważne: nie trzeba studiować w Poznaniu, Pile lub Lesznie. Liczy się tylko stałe zameldowanie na terenie województwa wielkopolskiego. Tymczasem Wielkopolanie to jedna z największych grup wśród wrocławskich studentów.

Od Google’a, banku i elektryków

Z Politechniką Wrocławską współpracuje wiele specjalistycznych firm i koncernów. Między innymi szukają potencjalnych pracowników. Wyławiają ich np. dzięki stażom, praktykom i programom stypendialnym. Najwięcej wiadomości o ich ofertach można znaleźć w dziekanatach i w serwisach wydziałowych.

Wiele programów stypendialnych ma ściśle scharakteryzowanych odbiorców. Fundacja Smithfield Polska wspiera tylko studentów, którzy pochodzą z miejscowości, gdzie koncern ma swoje uprawy i hodowle.
Beneficjentem Funduszu Stypendialnego Stowarzyszenia Elektryków Polskich mogą zostać tylko studenci elektryki lub elektroniki.
Patronką stypendium fundowanego przez koncern Google jest Anita Borg, doskonała informatyczka, promotorka udziału kobiet w naukach informatycznych. O stypendium w wysokości 7 tys. euro mogą się starać kobiety zajmujące się badaniami z zakresu nowych technologii lub informatyki. Natomiast Bank Credit Agricole ufundował studentom Uniwersytetu Ekonomicznego stypendia w wysokości 10 tys. zł.

Zgłoś uwagę