Stypendia prezydenta Wrocławia na realizację przedsięwzięcia: Upowszechnianie kultury

W 2020 roku prezydent Wrocławia ogłosił po raz pierwszy program stypendialny na realizację przedsięwzięcia. Jest skierowany do twórców powyżej 18. roku życia z dorobkiem artystycznym w następujących dziedzinach: muzyka, film, teatr, sztuki wizualne, literatura, taniec oraz z doświadczeniem w upowszechnianiu kultury. W tej zakładce prezentujemy zrealizowane już projekty w dziedzinie: upowszechnianie kultury.


Stypendia za rok 2020

Paulina Anna Galanciak

Animatorka kultury, liderka dostępności, fotografka, kuratorka. Prezeska Fundacji TIFF Collective. Twórczyni projektu „Be Together - integracja i sztuka”. Dwukrotna stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w obszarze dostępności kultury. Jedna z członkini Sieci Liderów i Liderek Dostępności.

Opis projektu stypendialnego

Projekt „Na równi w kulturze” zakładał mikrobadania dotyczące diagnozy dostępności wrocławskich instytucji kultury przeprowadzony z jednej strony w grupie osób z niepełnosprawnościami, a z drugiej - w grupie przedstawicieli wybranych ośrodków kulturalnych, zakończone publicznie udostępnionym raportem.

Kamil Kawalec

Animator kultury, muzyk grupy ŻÓŁĆ. Prowadzi projekt Nieregularne Środowisko. Zwycięzca XXIX turnieju im. Rafała Wojaczka, laureat turnieju im. Tomka Pułki. Publikował m.in. w „Wizjach”, „Kontencie”, „Stonerze Polskim”. Autor „Reguł gry”. Antologii młodej poezji wrocławskiej 2020 r.”.

Opis projektu stypendialnego

Rezultatem pracy stypendialnej jest wydanie publikacji: „Reguły gry. Antologii młodej poezji wrocławskiej 2020 r.”, oraz stworzenie projektu Nieregularne Środowisko służącego za platformę upowszechniania młodej poezji wrocławskiej w środowisku.Zgłoś uwagę