Stypendia artystyczne dla osób zajmujących się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury


Stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury przyznawane są w siedmiu kategoriach:

  • film
  • literatura
  • muzyka
  • taniec
  • teatr
  • sztuki wizualne
  • upowszechnianie kultury


Wnioski stypendialne składają zainteresowani twórcy, przedstawiając dotychczasowy dorobek i projekt przedsięwzięcia związanego z Wrocławiem.

Autorski pomysł należy opisać, podać cel i zakładane rezultaty, pamiętając, że stypendium nie może być wydatkowane na zakup środków trwałych, dofinansowanie nauki, czy podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Stypendystów wiązać będzie umowa z Gminą Wrocław.

Oceny formalnej i merytorycznej wniosków dokonuje Komisja Stypendialna powołana przez Prezydenta Wrocławia. W skład Komisji wchodzą osoby reprezentujące Gminę Wrocław i środowiska artystyczne, naukowe oraz organizacje pozarządowe.

Wniosek i potrzebne dokumenty

Informacje o aktualnym naborze tutaj oraz tutaj

Zobacz też: 

 Zgłoś uwagę