Studenckie staże i praktyki u wrocławskich pracodawców

Większy wpływ na kształt oferty edukacyjnej, zlecenie badań naukowych przez przedsiębiorców oraz organizacja staży i praktyk studenckich – to najważniejsze elementy podpisanego porozumienia  między Uniwersytetem Ekonomicznym a Dolnośląskimi Pracodawcami – regionalnym związkiem pracodawców Konfederacji Lewiatan.

  • Artur Mazurkiewicz i Andrzej Gospodarowicz

    Artur Mazurkiewicz, prezes zarządu Dolnośląskich Pracodawców i prof. dr hab. Andrzej Gospodarowicz, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego


Porozumienie pozwoli na elastyczne dopasowanie systemu kształcenia do potrzeb pracodawców, prowadzanie badań naukowych na rzecz przedsiębiorców MŚP oraz umożliwi wykorzystanie potencjału eksperckiego uczelni na potrzeby rozwoju związku pracodawców w regionie.

- Jest to jedyne w regionie porozumienie władz uczelni ekonomicznej z reprezentatywną organizacją pracodawców - – mówi Marcin Kowalski, wiceprezes zarządu związku pracodawców. - Dialog środowiska nauki z otoczeniem biznesu pozwoli zrozumieć wzajemne potrzeby i inicjować wspólne przedsięwzięcia na rzecz wzrostu zatrudnienia i rozwoju firm na Dolnym Śląsku. To bardzo ważne, aby potencjał młodych ludzi – ich zdolności, wykształcenie, gotowość do pracy były skutecznie implementowane na grunt  dolnośląskiego biznesu.

Według pracodawców porozumienie tak dużej uczelni ekonomicznej  z organizacją reprezentującą biznes będzie platformą dla efektywnej komunikacji, wymiany doświadczeń, a także realnym narzędziem do poprawy warunków na dolnośląskim rynku pracy.

Zgłoś uwagę