Zdolni studenci poszukiwani: zgłoś się po stypendium!

Wrocławskie Centrum Akademickie zaprasza do udziału w nowej edycji Studenckiego Programu Stypendialnego. Jesteś zdolny? Zgłoś się po stypendium! Pozostał już tylko tydzień na złożenie odpowiednich dokumentów (do 30 czerwca 2019 r.)


Miasto Wrocław wspiera młode i zdolne wrocławianki i młodych i zdolnych wrocławian w rozwijaniu pasji i talentów! Jeśli jesteś laureatem olimpiady przedmiotowej, wyjeżdżasz aby studiować na zagranicznej uczelni lub jesteś doktorantem wyróżniającym się wybitnymi osiągnięciami naukowymi – zgłoś się po stypendium!

Czym jest SPS?

Studencki Program Stypendialny realizowany jest we Wrocławiu już od kilku lat z inicjatywy Prezydenta Miasta Wrocławia, Pana Rafała Dutkiewicza. O stypendium finansowane ze środków Gminy Wrocław mogą ubiegać się laureaci olimpiad przedmiotowych i konkursów, studenci wyjeżdżający za granicę jak również doktoranci uczelni publicznych i niepublicznych oraz placówek naukowych, którzy wyróżniają się szczególnymi osiągnięciami w dziedzinach wiedzy nawiązujących do zakresu działalności wielkich wrocławskich naukowców:

  • Ludwika Hirszfelda w zakresie nauk biologicznych i medycznych;
  • Hugona Steinhausa w zakresie nauk matematycznych;
  • Maxa Borna w zakresie nauk fizycznych i chemicznych;
  • Jerzego Grotowskiego w zakresie sztuki;
  • Wincentego Stysia w zakresie nauk społecznych i humanistycznych;
  • Jana Mozrzymasa w zakresie nauk interdyscyplinarnych.

Chcesz aplikować do programu? Szczegóły:

  • Do 30.06.2019 r. swoje wnioski - za pośrednictwem aplikacji online - mogą składać doktoranci oraz studenci wyjeżdżający na studia za granicę w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020. Realizatorem programu, który od lat cieszy się wśród studentów i młodych naukowców niezmienną popularnością, jest Wrocławskie Centrum Akademickie (Biuro Współpracy z Uczelniami Wyższymi UM).
  • Do udziału w programie zapraszamy studentów wrocławskich uczelni będących na III roku jednolitych studiów magisterskich I i II stopnia studiujących w systemie stacjonarnym oraz doktorantów wrocławskich uczelni publicznych, niepublicznych i placówek naukowych prowadzących studia doktoranckie.
  • Stypendium Prezydenta Wrocławia dla najlepszych wrocławskich doktorantów wynosi 2 000 zł miesięcznie i wypłacane jest przez 9 miesięcy. 
  • Studenci wyjeżdżający za granicę mogą liczyć na 500 zł za każdy miesiąc pobierania nauki zagranicą. Zgłoś uwagę