Zdolni studenci poszukiwani: zgłoś się po stypendium!

Wrocławskie Centrum Akademickie zaprasza do udziału w nowej edycji Studenckiego Programu Stypendialnego. Jesteś zdolny? Zgłoś się po stypendium!


Miasto Wrocław wspiera młode i zdolne wrocławianki i młodych i zdolnych wrocławian w rozwijaniu pasji i talentów! Jeśli jesteś laureatem olimpiady przedmiotowej, wyjeżdżasz aby studiować na zagranicznej uczelni lub jesteś doktorantem wyróżniającym się wybitnymi osiągnięciami naukowymi – zgłoś się po stypendium!

Czym jest SPS?

Studencki Program Stypendialny realizowany jest we Wrocławiu już od kilku lat z inicjatywy Prezydenta Miasta Wrocławia, Pana Rafała Dutkiewicza. O stypendium finansowane ze środków Gminy Wrocław mogą ubiegać się laureaci olimpiad przedmiotowych i konkursów, studenci wyjeżdżający za granicę jak również doktoranci uczelni publicznych i niepublicznych oraz placówek naukowych, którzy wyróżniają się szczególnymi osiągnięciami w dziedzinach wiedzy nawiązujących do zakresu działalności wielkich wrocławskich naukowców:

  • Ludwika Hirszfelda w zakresie nauk biologicznych i medycznych;
  • Hugona Steinhausa w zakresie nauk matematycznych;
  • Maxa Borna w zakresie nauk fizycznych i chemicznych;
  • Jerzego Grotowskiego w zakresie sztuki;
  • Wincentego Stysia w zakresie nauk społecznych i humanistycznych;
  • Jana Mozrzymasa w zakresie nauk interdyscyplinarnych.

Chcesz aplikować do programu? Szczegóły:

Dla doktorantów

  • możliwość aplikowania do 30.06 – 2000 zł na miesiąc

Dla studentów

  • wyjeżdżających za granicę – możliwość aplikowania do 30.06 (I edycja)
  • do 31.11 (II edycja) – 500 zł na miesiąc

Dla laureatów olimpiad przedmiotowych i konkursów

  • możliwość aplikowania do 30.10 – 1000 zł na miesiąc

Zgłoś uwagę