Studencie, zgłoś się po stypendium!

Wrocławskie Centrum Akademickie zaprasza do udziału w nowej edycji Studenckiego Programu Stypendialnego. Jeśli jesteś laureatem olimpiady przedmiotowej, wyjeżdżasz, aby studiować na zagranicznej uczelni lub jesteś doktorantem wyróżniającym się wybitnymi osiągnięciami naukowymi – zgłoś się po stypendium!


Studencki Program Stypendialny realizowany jest we Wrocławiu już od kilku lat z inicjatywy prezydenta Wrocławia. O stypendium finansowane ze środków gminy Wrocław mogą ubiegać się laureaci olimpiad przedmiotowych i konkursów, studenci wyjeżdżający za granicę, jak również doktoranci uczelni publicznych i niepublicznych oraz placówek naukowych, którzy wyróżniają się szczególnymi osiągnięciami w dziedzinach wiedzy odpowiadających sześciu kategoriom stypendialnym:

  1. stypendium im. Ludwika Hirszfelda: w zakresie nauk biologicznych i medycznych;
  2. stypendium im. Hugona Steinhausa: w zakresie nauk matematycznych;
  3. stypendium im. Maxa Borna: w zakresie nauk fizycznych i chemicznych;
  4. stypendium im. Wincentego Stysia: w zakresie nauk społecznych i humanistycznych;
  5. stypendium im. Jerzego Grotowskiego: w zakresie sztuki;
  6. stypendium im. Jana Mozrzymasa: w zakresie badań interdyscyplinarnych.

Dla doktorantów

  • możliwość aplikowania do 30.06 – 2000 zł na miesiąc

Dla studentów wyjeżdżających za granicę

  • możliwość aplikowania do 30.06 (I edycja) oraz do 31.11 (II edycja) – 500 zł na miesiąc

Dla laureatów olimpiad przedmiotowych i konkursów

  • możliwość aplikowania do 30.10 – 1000 zł na miesiąc

Organizatorem konkursu jest prezydent Wrocławia, a za realizację zadania odpowiada Biuro Współpracy z Uczelniami Wyższymi w Urzędzie Miejskim Wrocławia.

Zgłoś się (internetowy formularz zgłoszeniowy).

Aktualności na temat programu publikowane są na stronie Wrocławskiego Centrum AkademickiegoZgłoś uwagę