Staże dla osób powyżej 50. roku życia

Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu dysponuje obecnie środkami w ramach Programu Regionalnego, z których może sfinansować 6-miesięczne staże 70 osób bezrobotnych powyżej 50 r.ż.

Każdy pracodawca, który złoży w PUP Wrocław wniosek, ma szansę na organizację stażu dla osoby bezrobotnej w wieku 50+.

Pracodawca przyjmując na staż i zatrudniając osobę w wieku 50+ zyskuje pracownika dojrzałego, o ustabilizowanej sytuacji życiowej, dyspozycyjnego, zmotywowanego i z doświadczeniem zdobytym w poprzednich miejscach pracy.

W trakcie 6-miesięcznego stażu pracodawca ma możliwość znakomitego przygotowania stażysty do wykonywania obowiązków w realnym środowisku pracy.

Więcej informacji na stronie Powiatowego Urzędu Pracy i pod nr. tel. 71 770 16 90/634.Zgłoś uwagę