Startup: Wrocław. Część II: "Finansowanie innowacji i instytucji wspierających innowacje"

Prezentacje przedstawili: Patrycja Zeszutek z Ministerstwa Rozwoju, Marek Ignor z Dolnośląskiego Funduszu Regionalnego, Katarzyna Walczyk - Matuszyk z Krajowego Punktu Kontaktowego PR Horyzont 2020 oraz Paweł Ciesielski z Hard Gamma VC.

Patrycja Zeszutek, Ministerstwo Rozwoju: Program operacyjny inteligentny rozwój 2014 - 2020

Marek Ignor, Dolnośląski Fundusz Regionalny: Finansowe instrumenty zwrotne dla dolnośląskiego sektora MŚP - rola, znaczenie, perspektywy rozwoju

Katarzyna Walczyk - Matuszyk, Krajowy Punkt Kontaktowy PR Horyzont 2020: Program Horyzont 2020 – jakie daje możliwości?

Paweł Ciesielski, Hard Gamma VC: Finansowanie startupów przez fundusze venture capital

Panel dyskusyjny: Spółki Skarbu Państwa jako aniołowie biznesu, startupy jako outsourcing usług rozwojowo-badawczych 

  • Patrycja Zeszutek - MR,
  • Małgorzata Skibska-Zielińska - NCBR,
  • Remigiusz Nowakowski - Tauron,
  • Wojciech Blew - Grupa LOTOS S.A.,
  • Michał Bonin - PARP,
  • Krzysztof Sachs - EIT+,