Sky Tronic

Sky Tronic to młoda innowacyjna spółka technologiczna typu „spin-off” z branży bezzałogowego lotnictwa, zawiązana przez naukowców i absolwentów Politechniki Wrocławskiej i Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i Instytut Transferu Technologii. Sky Tronic należy do sektora zaawansowanych technologii, tzw. „high-tech”, która specjalizuje się w tworzeniu nowych technologii sterowania i stabilizacji lotu do zastosowań w bezzałogowym lotnictwie cywilnym i wojskowym. Podstawą działalności Spółki jest innowacyjna technologia dotycząca systemów sterowania lotu bezzałogowymi statkami powietrznymi oparta na rozmytych algorytmach stabilizacji lotu, która została zastrzeżona licencją przez Politechnikę Wrocławską

Typ firma produkcyjna
Rok założenia 2016
Branża biznes
Finansowanie własne
Strona WWW www.skytronic.com.pl/en/

Pomysł

Spółka opracowała innowacyjne systemy sterowania lotem dla UAV oparte na rozmytych regulatorach stabilizacji lotu FLC, zapewniające poprawę efektywności sterowania, wysoką zdolność manewrowania platformą oraz bezpieczne wykonywanie misji operacyjnych w trudnych i zmiennych warunkach terenowych i klimatycznych.
Inteligentne systemy wykrywania obiektów i unikania kolizji dla branży UAV zwiększające bezpieczeństwo lotów. Specjalnie opracowane algorytmy przetwarzania i analizy obrazów umożliwiają nie tylko autonomiczny lot oraz omijanie przeszkód, lecz również wyznaczanie alternatywnych tras pozwalających dotrzeć do wyznaczonego celu.
Drony do inspekcji termowizyjnych wyposażone w autorski układ pomiarowy wykorzystujący technologie promieniowania widzialnego i podczerwonego (VIS i IR) oraz system do analizy i interpretacji termogramów oraz generowania raportów z lotniczych inspekcji UAV.
Bezzałogowe śmigłowce wyposażone w technologię sterowania lotem opartą na logice rozmytej FLC dla ratownictwa górskiego. Wstępne analizy przeprowadzone przez Sky Tronic oraz GOPR wskazują, że system ten może być wykorzystywany, m.in. do usprawnienia i koordynacji akcji poszukiwawczo-ratowniczych osób zaginionych w górach, zasypanych przez lawiny śnieżne i potrzebujących pomocy bez konieczności wysyłania drogich śmigłowców

Wyjątkowość

Nowa technologia sterowania lotem UAV powstała na bazie ponad 10 letnich doświadczeń głównych założycieli i udziałowców Spółki, naukowców Politechniki Wrocławskiej - dr inż. Bogusława Szlachetko i dr inż. Michała Lowera, specjalistów w zakresie projektowania i konstrukcji układów sterowania dla bezzałogowych obiektów latających.
Efektem końcowym prac badawczych jest nowatorska na skalę światową technologia sterowania lotem, polegająca na wykorzystaniu elementów sztucznej inteligencji, w tym logiki rozmytej do budowy nieliniowych regulatorów sterowania FLC (ang. Fuzzy Logic Controller) dla bezzałogowych statków powietrznych.
W opracowanej technologii, bezzałogowy obiekt latający sterowany jest na podstawie ciągłych sygnałów sterujących generowanych przez specjalne opracowane algorytmy sterowania i stabilizacji lotu UAV w oparciu o wnioskowanie rozmyte.
Nowe rozwiązanie ma zastąpić obecnie stosowane klasyczne, liniowe regulatory sterowania lotem PID i może mieć znaczenie przełomowe w sterowaniu, nawigacji i dostosowaniu do różnych obiektów latających: bezzałogowych śmigłowców oraz innych wielowirnikowych UAV, gdyż posiada dużo większe możliwości pod względem wyższej precyzji sterowania, bezpieczeństwa lotu, manewrowości UAV oraz odporności na zmiany parametrów UAV lub otoczenia (np. zmiana masy, podczepienie ładunku, podmuchy wiatru).
System sterowania FLC wykazuje szybsze dojście do wartości zadanych lotu UAV, potrzebnych do zapewnienia płynnego i stabilnego lotu UAV podczas skomplikowanych misji operacyjnych
Opracowane rozwiązanie nie ma bezpośredniej konkurencji na światowym rynku UAV

Rozwiązanie

Opracowana technologii sterowania lotem UAV rozwiązuje istotny problem związany ze stabilnym sterowaniem i stabilizacja lotu UAV w trudnych i zmiennych warunkach. Regulatory rozmyte charakteryzują unikalnymi cechami, jak wysoką uniwersalnością w zakresie dostosowywania się systemu sterującego do warunków własnych drona, co pozwala na osiągnięcie lepszych parametrów lotu, większą skuteczność kontroli lotu, sterowność obiektu, stabilizację lotu oraz różnorodność jego zastosowania.

Target

Naszą technologię sterowania lotem z wykorzystaniem wnioskowania rozmytego skierujemy do dwóch grup docelowych, są to: producenci bezzałogowych statków powietrznych oraz użytkownicy wykorzystujący drony w swojej działalności gospodarczej.
Nasze innowacyjne drony sterowane przy pomocy nowatorskiej technologii sterowania, kierujemy do służb i organizacji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i ratowanie ludzkiego życia, m.in.: policji, straży pożarnej, służb ratownictwa górskiego, służb zarządzania kryzysowego, straży granicznej, służby leśnej oraz szeregu specjalistycznych przedsiębiorstw np. w zakresie inspekcji kolejek górskich, tras narciarskich, szlaków turystycznych, sieci energetycznych.
Możliwości zastosowań bezzałogowych statków wyposażonych w naszą innowacyjną technologię sterowania lotem UAV są nieograniczone, mogą być używane wszędzie tam, gdzie wymagana jest bardzo wysoka jakość sterowania lotem UAV oraz precyzyjne wykonywanie specjalistycznych misji operacyjnych bez względu na warunki terenowe i atmosferyczne wysoka precyzja wykonywania specjalistycznych misji operacyjnych w trudnych i zmiennych warunkach środowiskowych, np. w warunkach górskich.

Etap

Proces rozwoju systemów sterowania rozmytego dla obiektów latających został już zakończony. W ramach prac badawczych oraz testów symulacyjnych w warunkach operacyjnych, udało nam się pozytywnie zweryfikować koncepcję technologiczną oraz skuteczność opracowanego rozwiązania. Obecny stan zaawansowania technologii FLC wskazuje, że technologia jest w ostatecznej formie, gotowa do wdrożenia, im może zostać zaimplementowana w docelowym systemie sterowania bezzałogowymi statkami powietrznymi i wykorzystana do celów komercyjnych.
Spółka obecnie przechodzi do etapu przeskalowania technologii z poziomu laboratoryjnej weryfikacji do poziomu gotowości produkcyjnej oraz prac przygotowawczych do jej komercjalizacji, pozwalających wejście na rynki międzynarodowe.

Twórcy

Twórcami innowacyjnej technologii sterowania lotem z wykorzystaniem logiki rozmytej, są dwaj naukowcy Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej: dr inż. Bogusław Szlachetko oraz dr inż. Michał Lower.