Cancer Center

Uważamy, że technologie związane z Deep Learning zrewolucjonizują diagnostykę medyczną na świecie. Rozwijamy i testujemy własne metody automatycznego rozpoznawania obrazów i sygnałów medycznych .

Typ aplikacja
Rok założenia 2015
Branża zdrowie
Finansowanie własne
Strona WWW cancercenter.eu/

Pomysł

Oferujemy aplikacje i API pozwalające na automatyczne ocenianie obrazów medycznych.

Wyjątkowość

Wzięliśmy udział w dwóch konkursach z zakresu „Imaging & Digital Pathology”, stosowanej w diagnostyce nowotworów Nasz zespół zdobył 1 miejsce w konkursie w Combined Radiology and Pathology Classification ( Klasyfikacja na podstawie obrazów Radiologicznych i Histopatologicznych) oraz 3 miejsce w Segmentation of Nuclei in Pathology Images (Segmentacja komórek w obrazach histopatologicznych). Zostaliśmy wyłonieni spośród najlepszych i mogliśmy zaprezentować rozwiązania przed lekarzami, naukowcami i innymi uczestnikami, którzy przyjechali na konferencję w Monachium z całego świata.

Rozwiązanie

Nasze produkty pozwalają na tańszą, szybszą i dokładniejszą diagnostykę medyczną.
Wspierają lekarzy i analityków.

Target

Produkt kierujemy do lekarzy, producentów sprzętu medycznego, szpitali i laboratoriów.

Etap

Nasze rozwiązania są pośród najlepszych na świecie, ale potrzebujemy partnerów medycznych i klientów.

Twórcy

Jakub Czakon, Piotr Giedziun, Grzegorz Żurek, Piotr Krajewski, Witold Dyrka, Filip Drapejkowski