Jak w 5 prostych krokach pozyskać inwestorów korzystając z crowdfundingu - RADY EKSPERTA

Crowdfunding nie stanowi już novum w polskim środowisku startupowym. W szerokim zakresie korzystają z niego zarówno twórcy gier, designerzy, jak i przedsiębiorcy.

Na krajowych portalach finansowania społecznościowego zebrano już łącznie kilkanaście milionów złotych. W dużej mierze kwota ta pochodzi z crowdfundingu nieudziałowego, opartego o formę prawną przedsprzedaży przedmiotów, na które zbierane są fundusze.

Startupowcy mogą korzystać z crowdfundingu udziałowego, czyli metody pozyskiwania kapitału na rozwój przedsiębiorstwa poprzez niewielkie wpłaty uzyskiwane od szerokiego grona inwestorów w zamian za udziały w przedsiębiorstwie. Z tego artykułu dowiesz się, jak zebrać pieniądze na rozwój Twojej spółki wykorzystując to źródło kapitału.

1. Wybierz platformę internetową, na której znajdziesz inwestorów

W Polsce działa kilka platform crowdfundingu udziałowego. O ile będąc zainteresowanym crowdfundingiem nieudziałowym, można skorzystać z zagranicznych platform, o tyle ze względu na regulacje prawne związane z pozyskiwaniem kapitału dla spółki ważne, aby platforma funkcjonowała w oparciu o przepisy obowiązujące w naszym kraju. Czym się kierować przy jej wyborze? Na pewno formą prawną spółek, jakie dany serwis obsługuje. Operator platformy może skupiać się na spółkach akcyjnych, komandytowo-akcyjnych bądź akceptować także spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz ich dopuszczalne prawem modyfikacje. To podstawowe kryterium, ponieważ implikuje dalsze działania, które odnoszą sie do procesu, w jaki ma przebiegać pozyskiwanie inwestorów.      

Kolejna sprawa dotyczy zasięgu odbiorców, jaki dana platforma posiada. Dobrze, aby był on jak największy, ponieważ pozwoli na dotarcie do szerokiego grona inwestorów. Z pewnością duży plus stanowić będzie stacjonarna sieć sprzedaży, w której pracują doradcy mogący przekonać swoich klientów do zainwestowania w Twoją firmę.

Nie mniej ważna jest paleta usług dodatkowych. Platforma powinna Tobie zapewnić nie tylko samo pośrednictwo w pozyskiwaniu inwestorów, ale także pomóc w stworzeniu dokumentacji prawnej oraz materiałów promocyjnych.

2. Opracuj dokumentację prawną

Jeżeli zdecydowałeś się już na współprace z konkretną platformą, pora na napisanie dokumentacji. Jej treść powinna zależeć od formy prawnej prowadzonego biznesu. Pozyskanie inwestorów dla spółki jest ściśle regulowane przepisami. Najbardziej restrykcyjne przepisy mają zastosowanie w przypadku spółek akcyjnych. W zależności od kwoty kapitału, który chce się zdobyć dla przedsiębiorstwa działającego w tej formie prawnej, należy sporządzić prospekt emisyjny bądź memorandum informacyjne. Dokumenty te zawierają szereg informacji, które pozwalają inwestorom na podjęcie racjonalnej decyzji inwestycyjnej. Dokumentacja dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością nie jest co prawda tak obszerna, ponieważ powyżej wspomniane dokumenty nie są wymagane prawem, ale operator platformy, dbając o bezpieczeństwo inwestorów narzuci obowiązek stworzenia odpowiedniej dokumentacji.

Na tym etapie nie można zapomnieć o procesie, w jakim przebiega nabywanie udziałów bądź akcji w przedsiębiorstwie. O ile w spółce akcyjnej istnieje wyżej opisana konieczność stworzenia rozległej dokumentacji, o tyle może zostać to wynagrodzone łatwością procesu, w którym inwestorzy przystępują do spółki. Nie wymaga to wizyty u notariusza, a jedynie podpisania dokumentu o zapisie na akcje. Przepisy dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością są mniej restrykcyjne w zakresie obowiązków związanych z dokumentacją ofertową, ale niestety inwestor będzie musiał skorzystać z usług notariusza, aby objąć udziały w spółce i przystąpić do niej.

Pomijając diametralnie różne wymogi kapitałowe związane z założeniem powyżej opisywanych spółek, warto wziąć powyższe elementy pod uwagę przy wyborze formy prowadzenia działalności dla przedsięwzięcia, które ma zostać sfinansowane poprzez crowdfunding udziałowy.

3. Przygotuj materiały promocyjne

Do celów każdej kampanii crowdfundingowej należy zebranie funduszy oraz wypromowanie projektu. Aby tego dokonać należy przedsięwziąć szereg inicjatyw, ale także stworzyć materiały, które będą nośnikiem strategii promocji przygotowanej dla kampanii. Strategia stanowi jej fundament i powinna być poprzedzona researchem kampanii o podobnej tematyce na zagranicznych platformach. Warto wzorować sie na projektach, które zostały sprawnie poprowadzone do sukcesu.

Zacznijmy od najbardziej oczywistego elementu - filmu promocyjnego. To absolutnie nieodzowny składnik każdej kampanii. Powinien w entuzjastyczny i niezbyt zaawansowany technicznie sposób przedstawiać produkt i jego wykorzystanie. Film nie powinien skupiać się na parametrach technicznych produktu i danych finansowych spółki. Ich miejsce znajdzie się w pozostałych udostępnianych elementach i dokumentacji. Celem filmu jest zainteresowanie spółką, dlatego ważnym jest, aby film nie przynudzał. Na podstawie najlepszych kampanii crowdfundingowych na świecie można oszacować, że optymalna długość takiego materiału to 2-2,5 minuty.

W dalszej części należy zadbać o opis na stronie projektu wraz z grafikami oraz infografikami. To są miejsca, w których spokojnie można zawrzeć tzw. twarde dane. Każdy z inwestorów chce się dowiedzieć, co dokładnie jest mu proponowane, więc w opisie powinny się znaleźć informacje o parametrach i celach emisji udziałów czy akcji oraz o przeznaczeniu środków z niej pochodzących. Nie można także zapomnieć o bardzo ważnym elemencie, czyli przedstawieniu osób stojących za projektem. Zespół można przedstawić także w materiale wideo.

W zależności od przedmiotu projektu oraz budżetu marketingowego można rozważyć stworzenie landing page`a, który będzie zawierał odesłanie do platformy, na której zbierane są fundusze oraz głównej strony internetowej przedsiębiorstwa.

4. Promuj swoją kampanię

Kampanii należy nadać zasięg. Do tego celu można wynająć agencję PR, ale warto także podjąć odpowiednie działania samodzielnie. Zainteresowanie liderów opinii (blogerów, vlogerów) oraz dziennikarzy lokalnych i branżowych może przynieść oczekiwany skutek w postaci wypromowania Twojej emisji. Rozsyłając materiały dziennikarzom należy pamiętać o zachowaniu unikalności i jakości treści im przesyłanych. Jest to ważny element, ponieważ każdej redakcji zależy na prezentowaniu profesjonalnych i rzetelnych materiałów, a te powstają na podstawie dobrych jakościowo źródeł, za które w tym przypadku odpowiada twórca kampanii.

Główną grupą osób wspierających każdą kampanię w początkowym okresie jej trwania jest tzw. grupa 3F (Friends, Family, Fans). Warto zadbać o ich zainteresowanie już na kilka tygodni przed oficjalnym startem akcji promocyjnej. Ci ludzie powinni się dowiedzieć o planowanej kampanii jako pierwsi i czekać na możliwość dokonania inwestycji. Idealnym narzędziem do wykorzystania w tym celu są media społecznościowe. Stwórz profile projektu w tych kanałach, z których korzystają inwestorzy należący do Twojej grupy docelowej i komunikuj im przygotowania, start kampanii oraz jej postępy. Pamiętaj o tym, aby jasno formułować wezwanie do działania, a jest nim oczywiście dokonanie inwestycji w Twój projekt.

Obecność na wydarzeniach branżowych, czy szeroko rozumiany networking pomaga w zdobyciu cennych kontaktów. Mogą one zaowocować nie tylko bieżącym wsparciem poprzez dokonanie inwestycji, ale także strategiczną współpracą w przyszłości.

5. Prowadź dobre relacje z inwestorami

W momencie pozytywnego zakończenia kampanii i pozyskania inwestorów, przed startupem otwierają sie perspektywy rozwoju, ale jednocześnie pojawia się konieczność utrzymywania relacji z inwestorami. Aby były one jak najlepsze, spółka powinna informować inwestorów o sytuacji wewnątrz przedsiębiorstwa. Dokonuje się tego m.in. poprzez publikację okresowych raportów zawierających dane finansowe na temat zamkniętego okresu, np. kwartału, czy półrocza. Warto wtedy zagregować wyniki spółki i je ujawnić, niezależnie od tego, czy są pozytywne. Raporty bieżące mogą z kolei zawierać informacje odnośnie zdarzeń jednorazowych, takich jak np. podpisanie znaczącej umowy. W celu usystematyzowania tych informacji dobrze jest stworzyć na stronie internetowej spółki specjalną zakładkę poświęconą tematyce relacji inwestorskich i na bieżąco ją aktualizować. Inwestorzy, którzy dostrzegają, że spółka i założyciele traktują ich na zasadzie partnerstwa, skłonni będą dokonać inwestycji w kolejnej rundzie finansowania, czy to poprzez objęcie kolejnej serii udziałów/akcji, czy też obligacji.

Planując kampanię crowdfundingową można zaangażować w jej tworzenie profesjonalnych partnerów, jak producenci video czy agencje PR. Zwiększają się przez to szanse na jej pozytywny finał. Dobrze jednak wiedzieć, jakim schematem powinna przebiegać emisja.

Mam nadzieję, że powyższe 5 kroków pomoże Tobie w tej kwestii i zdecydujesz się rozwinąć swój biznes ze wsparciem społeczności inwestorów pozyskanych dzięki crowdfundingowi udziałowemu. Pamiętaj, że wymienione przeze mnie porady są wyłącznie sugestiami, a każda kampania powinna być unikatowa. Na początku jej planowania, dobrze zastanów się, jakie elementy i jaki charakter kampanii będą najlepsze dla Twojego projektu.

Jeżeli zainteresował Ciebie temat poruszony w tym artykule - zachęcam do dyskusji w komentarzach oraz do kontaktu mailowego.

Piotr Apanasowicz
Autor kieruje platformą crowdfundingu udziałowego CrowdWay.pl. W pracy spotyka się ze spółkami akcyjnymi oraz z ograniczoną odpowiedzialnością, potrzebującymi kapitału na rozwój. Oferuje crowdfunding wspierany pracą doradców w stacjonarnej sieci dystrybucji. Baza inwestorów kierowanej przez niego platformy liczy ponad 60 000 osób.