Stałe wydarzenia i projekty we Wrocławiu

Wydarzenia i projekty, które na stałe wpisały się w krajobraz miasta.

Dzień Życzliwości – 21 listopada

Zobacz on-line >

Kampania społeczna prowadzona od 2006 roku. W 2013 roku hasłem przewodnim kampanii było „Tolerancja to za mało”. W 2014 pokazywaliśmy, że dialog międzypokoleniowy jest możliwy i potrzebny.

Działania: happeningi (ekograffiti, akcja „różowe okulary”, darmowe przytulanie, życzliwy autobus, życzliwe donosy, flash mob – taniec życzliwości,  itp.), wykłady, debaty, spotkania integracyjne, pogadanki, konkursy, warsztaty, wystawy, gry miejskie, akcje charytatywne, koncert finałowy, filmiki promujące życzliwe postawy, akcja „Pokoje Życzliwości”

Kampania outdoorowa: billboardy, citylighty w innych miastach, plakaty, lokalne i ogólnopolskie media, reklama w środkach komunikacji miejskiej.

Projekt na stałe zapisał się w kalendarzach pod datą 21 listopada.

Z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością i angażuje coraz więcej instytucji publicznych do akcji dołączają również inne miasta (Kraków, Rzeszów, Gdańsk, Łańcut, Grudziądz, Bielsko-Biała, Opole, Poznań).

Impreza adresowana jest do szerokiego grona odbiorców i integruje społeczność lokalną

Kampania społeczna „Wrocławskie Dni Seniora”

Zobacz on-line >

Od 2009 roku na przełomie września i października.

Inicjatywa, stanowiąca doskonałą okazję do ukazania wielkiego potencjału społecznego osób starszych oraz ich istotnej roli w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego.

Kilkadziesiąt imprez, zadań i projektów. Realizacja różnorodnych działań skierowanych do seniorów.

Wrocławskie Centrum Seniora – koordynator działań, imprez i programów realizowanych przez różne podmioty. Jest to jednostka Gminy Wrocław.

Charakter kampanii: forma wielopokoleniowa oraz ponadregionalna.

Uczestnicy: kilkadziesiąt tysięcy osób, mieszkańców nie tylko Wrocławia.

Dzielnica Czterech Wyznań

Działania od 1995 roku.

Projekt: Ścieżki czterech świątyń – odtworzenie historycznej zabudowy z przełomu XIX/XX wieku i udostępnienie mieszkańcom i turystom atrakcyjnej trasy turystycznej, ukazującej wielokulturowość, otwartość i tolerancyjność Wrocławia.

Obok działań infrastrukturalnych, np. rewaloryzacji Synagogi pod Białym Bocianem, remontów kamienic, wprowadzania zmian funkcjonalnych, Gmina Wrocław czyni starania, aby w tym historycznym obszarze zintensyfikować działania o charakterze wielokulturowym, przeciwdziałaniu wykluczeniu, ksenofobii.

Realizowane projekty:

  • Dzieci Jednego Boga – działania wsp&oacoacute;łfinansowane przez Gminę Wrocław. Projekt cykliczny, w ramach którego organizowane są „Warsztaty Dialogu”, „Dzieciaki”, „Salon Wzajemnego Szacunku”, gra miejska „Odbuduj Świątynie”, panele dyskusyjne „Droga ku Tolerancji”, koncerty „Biblia i Muzyka”, warsztaty plastyczne i spacery po Dzielnicy Wzajemnego Szacunku w ramach Dni Życzliwości, „Szkoła w Mieście” i wiele innych.
  • Obchody Dni Wzajemnego Szacunku – 9-11 listopada obchodzone są co roku w rocznicę Nocy Kryształowej.  Obchodom towarzyszą: prelekcje, wystawy, spektakle teatralne, koncerty i marsz spod Synagogi pod Białym Bocianem do Synagogi na Wygonie, mający symbolizować sprzeciw wobec ksenofobii i nienawiści.
  • Rzeźba pt. „Kryształowa Planeta”, która znajduje się przy wejściu do dzielnicy jest autorstwa Ewy Rossano. Jej miniatura jest co roku wręczana przez Komisarza UE dla osoby, która walczy o prawa człowieka.

Wrocławski Most Tolerancji

Projekt „Wrocławski Most Tolerancji” od 2013 r. organizuje coroczne  obchody dwóch ważnych, zwłaszcza dla obcokrajowców, dat:

  • 21.03. - Międzynarodowy Dzień Walki z Rasizmem
  • 16.11. - Międzynarodowy Dzień Tolerancji

W tych wydarzeniach czynny udział biorą obcokrajowcy oraz przedstawiciele rodzin mieszanych mieszkających we Wrocławiu. Wydarzenie ma charakter plenerowy – wystawa i koncerty na Rynku, spotkania autorskie ze znanymi obcokrajowcami.

Liczba uczestników: ok. 1800 osób

Gmina Wrocław dofinansowuje program w 76%Zgłoś uwagę