Woda

,
zdjęcie ilustracyjne

Wenecja Północy, miasto stu mostów czy miasto na wyspach – to tylko niektóre nazwy Wrocławia, które jednoznacznie świadczą o tym, że woda jest tu wyjątkowo obecna. Nie tylko w topografii miasta.

Wrocław położony jest nad Odrą i czterema jej dopływami, które wpadają do niej w granicach miasta. Dodatkowo miasto posiada rozbudowaną sieć kanałów, które wraz z rzekami tworzą tzw. wrocławski węzeł wodny. Na terenie miasta znajduje się ponad 20 wysp oraz ponad 130 mostów i kładek. Projekt "Bądź eko nad rzeką" przypomina nam o podstawowych zasadach zachowania się nad wodą.

Miasto od lat pracuje także nad udoskonaleniem i rozwojem sieci kanalizacji i gospodarowania ściekami. Nowoczesna Wrocławska Oczyszczalnia Ścieków Janówek jest tego najlepszym – choć niejedynym – przykładem.