Kompostowniki dla mieszkańców – można jeszcze skorzystać

,
zdjęcie ilustracyjne

Wydział Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia zachęca do udziału w programie udostępniania mieszkańcom posiadającym przydomowe ogródki oraz placówkom oświatowym położonym na terenie miasta kompostowników do kompostowania odpadów zielonych oraz odpadów kuchennych ulegających biodegradacji.

Obecnie, wg stanu na 2 sierpnia 2017 r., do rozdysponowania pozostało 70 szt. kompostowników. Dotychczas w ramach programu użyczonych zostało 1060 sztuk kompostowników.

Bezpłatne kompostowniki dla mieszkańców

Wydział Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia od kilku lat prowadzi program udostępniania mieszkańcom i wrocławskim placówkom oświatowym kompostowników do przydomowego przetwarzania odpadów zielonych i kuchennych.

Program jest skierowany do mieszkańców Wrocławia (posiadających przydomowe ogródki) oraz wrocławskich placówek oświatowych. Mieszkańcy mogą otrzymać 1 kompostownik, placówki maksymalnie dwie  sztuki. Kompostowniki służą do kompostowania odpadów zielonych oraz odpadów kuchennych ulegających biodegradacji.

O użyczenie kompostownika (użyczany na 3 lata, następnie przechodzi na własność), może wystąpić każdy mieszkaniec Wrocławia lub placówka oświatowa, jeśli dysponują miejscem pozwalającym na ustawienie pojemnika w sposób nie stwarzający uciążliwości innych mieszkańców, dysponują odpadami ulegającymi biodegradacji oraz mają możliwość zagospodarowania wytworzonego kompostu.

W okresie trwania umowy użyczenia użytkownik jest zobowiązany do składania rocznych sprawozdania dot. ilości przetworzonych odpadów (cele informacyjne).

Wnioski o użyczenie należy składać  w siedzibie Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia, ul. Bogusławskiego 8, 10, 50-031 Wrocław, pok. 403. Wnioski przyjmowane są w trybie ciągłym (bez określonego terminu).

Zakupione dla potrzeb programu kompostowniki mają trwałość określoną na ok. 12 lat oraz są objęte gwarancją producenta w całym okresie obowiązywania umowy.

  • Kompostowniki są w formie złożonej w kartonach o wymiarach 950x290x410 mm.
  • Pojemność kompostownika – 720 l.
  • Kompostownik TERMO–700 pozwala na poddanie kompostowaniu przy pełnym wykorzystaniu i przestrzeganiu zaleceń eksploatacyjnych 1274 kg bioodpadów rocznie, co zostało udokumentowane odpowiednimi badaniami przeprowadzonymi przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

Użytkownicy oprócz kompostownika (można go odebrać osobiście z terenu Kompostowni przy ul. Janowskiej lub z PSZOKa przy ul. Michalczyka 9) otrzymują instrukcję montażu, instrukcję prawidłowego użytkowania, informację na temat sposobu określania ilości odpadów poddanych kompostowaniu oraz wzór sprawozdania.

Jak otrzymać kompostownik [PROCEDURY]

Szczegółowe informacje dotyczące programu są dostępne TUTAJ