Program KAWKA

Jak wnioskować o dofinansowanie

W tegorocznej edycji programu KAWKA zakończono przyjmowanie wniosków.

W tegorocznej edycji programu wnioski należało złożyć w terminie do 30 września 2015 r., w sekretariacie Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia, ul. Wojciecha Bogusławskiego 8,10, Wrocław, pok. 403 (IV piętro) lub przesłać na adres: Wydział Środowiska i Rolnictwa, Urząd Miejski Wrocławia, ul. Bogusławskiego 8,10; 50-030 Wrocław.

Przez datę złożenia wniosku rozumie się datę wpływu kompletnego wniosku do Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Informacje dotyczące zasad udzielania dotacji można uzyskać w Wydziale Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Wrocławia ul. Wojciecha Bogusławskiego 8,10 pok. 403 lub pod numerami telefonów 71 777 91 00 i 71 777 77 77 (w godzinach 8.00-15.00).