Klimat i energia

,
zdjęcie ilustracyjne

Najczęstszym źródłem energii w Polsce są paliwa kopalne, których zasoby są ograniczone. Dodatkowo podczas ich spalania są wydzielane do atmosfery szkodliwe substancje. Aż 88% zanieczyszczeń powietrza ma swoje źródło w ogrzewaniu naszych domów. Dlatego właśnie trzeba zwrócić się w kierunku ograniczenia zużywania tej energii na korzyść jej odnawialnych źródeł.

Jak korzystanie z OZE działa na nasz klimat niech świadczy choćby Plan Gospodarki Niskoemisyjnej. Nakreśla długoterminową wizję rozwoju w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, wyznacza konkretne, mierzalne, osiągalne i określone w czasie cele do realizacji w zakresie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną oraz wskazuje i planuje działania, które przyczynią się do realizacji celów.