Program KAWKA

Czym jest program KAWKA?

Walka z niską emisją jest niezwykle ważnym zadaniem, w które powinien zaangażować się każdy z nas. Możemy więc działać bezpośrednio – na przykład poprzez wymianę pieca opalanego węglem, ale też i pośrednio – informując innych o szkodliwości niskiej emisji.

Celem programu KAWKA jest przeciwdziałanie niskiej emisji, czyli emisji na niskiej wysokości szkodliwych pyłów i gazów. O jaką wysokość chodzi? Ścisłe i precyzyjne określenie tego pojęcia jest dość trudne, niemniej przyjmuje się, że chodzi o kominy i inne źródła emisji umieszczone na wysokości nie wyższej niż 40 m.