Przedsiębiorcy już nie będą musieli się spieszyć

Więcej czasu na składanie wniosków o dofinansowanie inwestycji


Dolnośląscy przedsiębiorcy mają więcej czasu na złożenie swoich wniosków o dofinansowanie swoich inwestycji. Powinni to zrobić 16 września 2014 r.

Ostatni nabór projektów unijnych w ramach RPO WD 2007-2014 będzie na zmienionych zasadach. To m.in. efekt działań Dolnośląskich Pracodawców.

Właścicieli dolnośląskich przedsiębiorstw ogromnie zbulwersowało to, że ostatni nabór projektów unijnych Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej trwał jedynie 57 sekund. Wielu przedsiębiorców zostało odprawionych z kwitkiem, bo największe znaczenie miało tu szczęście i szybkość klikania myszką w generatorze aplikacyjnym, a nie jakość zgłaszanego projektu. Wielu przedsiębiorców, którzy miesiącami przygotowywali się do zgłoszenia swojego wniosku, ponosząc w związku z tym często niemałe koszty, zostało odprawionych z kwitkiem.

Dlatego też w lutym 2014 r. największe organizacje pracodawców, m.in. Business Centre Club oraz Związek Pracodawców Dolnego Śląska,  wystosowały apel do Zarządu Województwa Dolnośląskiego, w którym wyraziły swój stanowczy sprzeciw wobec sytuacji, w której przedsiębiorcy z sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw mają ograniczoną możliwość aplikowania o środki unijne na rozwój swojej działalności . Liderzy związków pracodawców byli niezadowoleni z przebiegu ostatniego naboru wniosków i postulowali zmiany w kolejnych konkursach. Ich działania na poziomie centralnym dodatkowo wsparła Konfederacja Lewiatan.

Między innymi dzięki tym działaniom, najbliższy wrześniowy nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach schematu 1.1.A2 „Dotacje inwestycyjne dla MŚP wspierające innowacyjność produktową i procesową na poziomie przedsiębiorstwa (z wyłączeniem projektów z zakresu turystyki)”  RPO 2007-2013 będzie się odbywał na zmienionych zasadach. Wypełnione w przeznaczonym do tego generatorze wnioski należy zarejestrować w dniu 16 września 2014 r.  - w godzinach od 8.00 do 15.00.

- Przedsiębiorca musi zarejestrować wniosek o dofinansowanie w specjalnej aplikacji dostępnej na stronie internetowej Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej – tłumaczy Marcin Kowalski, wiceprezes zarządu Dolnośląskich Pracodawców. - Rejestracja ta obejmuje wysłanie wygenerowanego wniosku, z którego aplikacja automatycznie pobiera istotne dane m.in nazwę schematu, nazwę i NIP wnioskodawcy, jego adres e-mail, wysokość wnioskowanego dofinansowania, a także wersję generatora, w której przygotowany został wniosek oraz data zapisu wniosku.Zgłoś uwagę