Spuścizna Ludwika Flaszena zostanie uporządkowana

Instytut Grotowskiego zaczyna projekt, mający na celu scalenie rozproszonych części spuścizny Ludwika Flaszena, współzałożyciela i kierownika literackiego Teatru Laboratorium, który od 1984 r. mieszkał na stałe w Paryżu. W poszczególnych etapach prac wezmą udział wolontariusze, którzy w Paryżu będą porządkować i segregować materiały, a we Wrocławiu opracują i zinwentaryzują archiwalia ze spuścizny Flaszena. 

  • książki, ludwik flaszen

    W paryskim mieszkaniu Ludwika Flaszena, fot. Jarosław Fret

  • Ludwik Flaszen

    Ludwik Flaszen, fot. Łukasz Giza


W mieszkaniu Ludwika Flaszena w Paryżu znajdują się archiwalia, stanowiące efekty działalności uczonego na emigracji (m.in. książki, rękopisy, fotografie, materiały wideo). Po jego śmierci, w oparciu o akt darowizny, całość materiałów została przekazana Instytutowi Grotowskiego, który obecnie dysponuje już polskim księgozbiorem twórcy, przechowywanym w Czytelni i Archiwum.

Czytaj: Czytelnia im. Ludwika Flaszena w Instytucie im. Jerzego Grotowskiego

Biblioteka stanowi jedyny w swoim rodzaju portret intelektualny współtwórcy Teatru Laboratorium, daje również obraz jego wszechstronnych i głębokich poszukiwań. Dzięki opracowaniu całości spuścizny możliwa będzie analiza warsztatu badawczego jednego z najwybitniejszych krytyków teatralnych, a materiały te przyczynią się do dalszego badania zjawisk, zachodzących w teatrze XX i XXI w., co będzie stanowić punkt wyjścia do dalszych projektów edukacyjnych.

Projekt jest realizowany w ramach programu „Polskie dziedzictwo kulturowe za granicą – wolontariat 2021” Instytutu POLONIKA i trwać będzie od czerwca do listopada br. Z okazji pierwszej rocznicy śmierci Ludwika Flaszena planowane są wydarzenia towarzyszące, rozpowszechniające wiedzę o priorytetowych założeniach projektu i jego poszczególnych etapach.Zgłoś uwagę