Sprawy urzędowe do załatwienia przez internet

Wyprawa do jakiegokolwiek urzędu zwykle nie należy do naszych ulubionych zajęć. Dobra wiadomość jest taka, że coraz więcej spraw urzędowych możemy załatwić nie ruszając się z domu np. przez internet.

  • komputer

    Sprawdź co urzędowego można załatwić przez internet, fot. ilustracyjne


Jednym z urzędów, w których możemy zostać obsłużeni przez internet jest Urząd Miejski Wrocławia.

Aby móc załatwiać sprawy administracyjne drogą elektroniczną, bez konieczności wychodzenia z domu, 24 godziny na dobę, konieczne jest jednak posiadanie tzw. profilu zaufanego. Dzięki niemu możliwe jest podpisywanie dokumentów m.in. w Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Jego posiadanie pozwala również na korzystanie z Platformy Informacyjno-Płatniczej Wrocławia (PLIP) umożliwiającej sprawdzanie oraz uregulowanie przez internet zobowiązań podatkowych. Profil zaufany można potwierdzić m.in.  we wrocławskim magistracie w Centrum Obsługi Podatnika i w Centrum Obsługi Mieszkańca. O tym, jak to zrobić, pisaliśmy - tutaj.

Oprócz Urzędu Miejskiego Wrocławia, na platformie ePUAP można załatwiać sprawy w innych jednostkach miejskich, m.in w Straży Miejskiej, Zarządzie Cmentarzy Komunalnych, Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, Zarządzie Zasobu Komunalnego, Centrum Usług Informatycznych oraz Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta.

Program Rodzina 500plus we Wrocławiu

Od 1 kwietnia, wnioski można składać drogą elektroniczną. MOPS we Wrocławiu INFOLINIA 500+  tel. 71 78 22 322, e-mail: 500plus@mops.wroclaw.pl. O szczegółach czytaj – Program Rodzina 500plus we Wrocławiu.

  • Wnioski: pobierz wniosek. Już wydrukowane wnioski będzie można otrzymać w punktach stałych.  
  • Ze strony internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy I Polityki Społecznej można pobrać Informatory 500+: tutaj.

Dla pacjentów internautów

Z pewnością dużo czasu mogą zaoszczędzić również petenci dolnośląskiego oddziału NFZ.

- Osoby ubezpieczone mogą przez internet m.in. wyszukać placówki medyczne posiadające z NFZ umowy na świadczenie usług czy też sprawdzić kolejkę oczekujących – twierdzi Joanna Mierzwińska, rzecznik prasowy Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. - Można również przesłać wypełniony wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego ( EKUZ), złożyć wniosek o weryfikację ubezpieczenia zdrowotnego, a także poskarżyć się na nieprawidłowo wykonane usługi medyczne. W internecie można także sprawdzić proces potwierdzania własnego skierowania na leczenie uzdrowiskowe.

Również Urząd Wojewódzki oferuje możliwość załatwienia niektórych spraw bez konieczności bezpośredniego kontaktu z urzędnikami. Tutaj przez internet można np. sprawdzić stan realizacji wniosku paszportowego na Paszportowym Portalu Informacyjnym. Natomiast w Biurze Wojewody można drogą elektroniczną składać petycje oraz prośby o interwencję i pomoc w sprawach indywidualnych, a także uzyskać dostęp do centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Z kolei w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców bez wychodzenia z domu można m.in. zarezerwować planowaną wizytę, złożyć wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego czy też potwierdzenie jego posiadania.

- Specyfika pracy urzędu wojewódzkiego sprawia, ze odbiorcami usług  w większości są instytucje oraz inne urzędy administracji publicznej, a jedynie niewielka ich część skierowana jest bezpośrednio do klienta indywidulnego – mówi Sylwia Jurgiel, rzecznik prasowy Wojewody Dolnośląskiego. - Uwarunkowania prawne powodują, iż w wielu przypadkach, złożenie wniosku jedynie inicjuje sprawę, natomiast pełna jej realizacja wymaga osobistego stawiennictwa w urzędzie.

Oszczędność czasu i pieniędzy

Osoba posiadająca profil zaufany na ePUAP może także wiele załatwić w każdym z wrocławskich Urzędów Skarbowych korzystając jedynie z komputera lub tabletu. W ten sposób można skorzystać z katalogu usług administracji publicznej np. złożyć wniosek o wydanie potrzebnego zaświadczenia. Poprzez elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej Urząd Skarbowy wysyła również odpowiedzi na zapytania podatników.
Wiele spraw można załatwić przez internet również  w Urzędzie Marszałkowskim, Starostwie Powiatowym, Urzędzie Kontroli Skarbowej, Izbie Skarbowej, Sanepidzie, Powiatowym Urzędzie Pracy, prokuraturze, sądach, policji, straży pożarnej, szkołach wyższych czy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Z pewnością dzięki temu petenci zaoszczędzą wiele czasu i pieniędzy wydanych na przejazdy i parkingi w okolicach urzędów, które zwykle są zlokalizowane w ścisłym centrum miasta.Zgłoś uwagę