Sprawdzanie sieci gazowej

Polska Spółka Gazownictwa informuje, że w dniach 12-13 października 2016 r. przeprowadzi akcję tzw. przewonienia paliwa gazowego.


Przewonienie gazu ziemnego polega na zwiększeniu intensywności zapachu w gazie dostarczanym do odbiorców. Zabieg ten przeprowadza się w trosce o bezpieczeństwo odbiorców gazu, w celu wykrycia ewentualnych nieszczelności sieci lub instalacji gazowych.

W przypadku wyczucia zapachu ulatniającego się gazu należy natychmiast zamknąć kurek przy gazomierzu lub przy urządzeniu gazowym i niezwłocznie powiadomić Pogotowie Gazowe pod numerem tel. 992.

Wyczuwalny zapach gazu może świadczyć zarówno o nieszczelności sieci lub instalacji gazowej, jak i niesprawności urządzeń gazowych (np. zanieczyszczonych palników). Kontrolę i naprawę sieci gazowej przeprowadzają służby Polskiej Spółki Gazownictwa, natomiast usuwanie stwierdzonych nieprawidłowości instalacji wewnętrznych w budynkach oraz urządzeń gazowych należy do obowiązków właścicieli lub zarządców obiektów.

Zgodnie z obowiązującym prawem za stan techniczny instalacji wewnętrznych odpowiada właściciel lub administrator budynku. Nieszczelności wewnętrznych instalacji oraz urządzeń gazowych należy zlecić zarządcy budynku lub firmie posiadającej uprawnienia do wykonywania robót gazowych.

Akcja sprawdzania szczelności będzie przeprowadzona :

1. Gmina Wisznia Mała
• Kryniczno
• Ligota Piękna
• Malin
• Raków Wielki
• Rogoż
• Szewce
• Wisznia Mała
• Zajączków

2. Gmina Oborniki Śląskie
• Pęgów

3. Gmina Długołęka
• Długołęka
• Kiełczów
• Wilczyce
• Domaszczyn
• Pruszowice
• Ramiszów

4. Gmina Kobierzyce
• Domasław

5. Gmina Miękinia
• Wilkszyn
• Miękinia

6. Miasto Wrocław i miejscowości w obrębie Wrocławia
• Bielany Wrocławskie
• Iwiny
• Krzeptów
• Łany
• Mokronos Dolny
• Mokronos Górny
• Mokry Dwór
• Nowa Wieś Wrocławska
• Pietrzykowice
• Pisarzowice
• Psary
• Radwanice
• Ślęza
• Wysoka
• Zabrodzie

Zgłoś uwagę