Sprawdź pośrednika nieruchomości

Koniecznie skorzystaj, jeśli chcesz kupić mieszkanie


W piątek, 28 marca, mieszkańcy Wrocławia i województwa dolnośląskiego będą mogli skorzystać z bezpłatnych porad dotyczących rynku nieruchomości w ramach ogólnopolskiej akcji „Drzwi Otwarte PFRN” organizowanej przez Polską Federację Rynku Nieruchomości z okazji Dnia Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami.

Podczas ogólnopolskiej akcji „Drzwi Otwarte PFRN” wszyscy zainteresowani będą mogli skorzystać z możliwości darmowych konsultacji prowadzonych przez 11 biur nieruchomości we Wrocławiu i w województwie dolnośląskim oraz ponad 150 podmiotów w całej Polsce. Każdy chętny otrzyma fachową wiedzę na temat nieruchomości oraz zapozna się z zasadami i czynnościami, które w ramach usługi wykonuje wiarygodny pośrednik.

W ubiegłych latach licznie zgłaszały się osoby z zapytaniami dotyczącymi np.: procedur i dokumentów niezbędnych do przeniesienia własności nieruchomości, aktualnych ofert czy sposobów zabezpieczenia transakcji. Coraz częściej klienci proszą o pomoc również w kwestiach nieruchomości ze skomplikowanym stanem prawnym, lub obciążeniami, które mogą stanowić przeszkodę w ich nabyciu.

„Drzwi Otwarte PFRN” organizowane są od 3 lat, ale obecna edycja po raz pierwszy odbywa się w nowych realiach rynkowych. 1 stycznia 2014 r. w Polsce po 15 latach funkcjonowania przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, które określały dostęp do zawodów pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości, nastąpiła całkowita deregulacja rynku. Oznacza to, że nie obowiązują już żadne wymogi dotyczące poziomu wykształcenia, odpowiednich kwalifikacji, niekaralności czy przestrzegania standardów zawodowych. Dlatego, aby zapewnić konsumentom łatwy dostęp do informacji o rzetelnych i kierujących się etyką pośrednikach, na początku roku Polska Federacja Rynku Nieruchomości uruchomiła internetowy Ogólnopolski Rejestr Pośredników i Zarządców Nieruchomości PFRN – www.rejestr.pfrn.pl .

W tym roku po raz pierwszy można zweryfikować pośredników, korzystając z internetowego Centralnego Rejestru Pośredników i Zarządców Nieruchomości PFRN, który potwierdza ich kompetencje zawodowe. W systemie, który działa od stycznia są widoczne osoby, które posiadają licencję nadaną przez Polską Federację Rynku Nieruchomości. Dotychczas licencję PFRN uzyskało ponad 3,5 tys. profesjonalistów z całej Polski, a ich liczba rośnie.

- Każdy, kto chce skorzystać z usługi pośrednika lub zarządcy nieruchomości, znajdzie w prowadzonym przez PFRN rejestrze informacje o osobie wykonującej zawód m.in. opis jego doświadczenia, wykształcenie, dane osobowe, kontakt, zdjęcie, a przede wszystkim informację o ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej – mówi Leszek A. Hardek, Prezydent Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości.- Polacy mają coraz większą świadomość potrzeby potwierdzania kompetencji zawodowych, o czym świadczą liczne zapytania od klientów kierowane do nas w tej sprawie.

Aktualna lista biur nieruchomości z województwa dolnośląskiego i z całej Polski, biorących udział w III edycji „Drzwi Otwartych PFRN” znajduje się na stronie www.pfrn.pl . Bezpłatne konsultacje będą udzielane wszystkim zainteresowanym również telefonicznie.

Katarzyna Kunka

Zgłoś uwagę