Solidarni z Białorusią. Wrocław zaśpiewał Mury

W niedzielę, 13 września pod Pręgierzem odbyła się kolejna akcja solidarności z Białorusią. Tym razem uczestnicy śpiewali „Mury” Jacka Kaczmarskiego po białorusku i po polsku. Poparcie dla wolnej Białorusi przekazał prezydent Wrocławia, Jacek Sutryk.


Od momentu ogłoszenia wyników wyborów prezydenckich na Białorusi, które odbyły się 9 sierpnia, trwają pokojowe protesty. Demonstranci sprzeciwiają się nie tylko fałszerstwom wyborczym ale też trwającej od ponad 25 lat władzy Aleksandra Łukaszenki. Działacze opozycyjni są prześladowani, zmuszani do opuszczenia swojego kraju.

Wrocław zaśpiewał Mury

Swój głos w obronie białoruskiej demokracji podnoszą również Białorusini mieszkający we Wrocławiu.W niedzielę zwolenników wolnej Białorusi pod Pregierz zaprosili: Fundacja „Za Wolność Waszą i Naszą”, Białorusini oraz miasto Wrocław.  

– Kiedyś wstydziłem się, że jestem z Białorusi, teraz  już jestem dumny. Nasz naród się obudził i to szczególnie młode pokolenie, które kocha Europę i chce żyć w wolnym kraju – mówi Nikołaj Iwanow, prezes Fundacji „Za Wolność Waszą i Naszą”, będącej głównym organizatorem akcji.

13 września do wiecu dołączyli m.in.mniejszości narodowe mieszkające we Wrocławiu. O swoim wsparciu dla osób walczacych o wolną Białoruś przypomniał też prezydent Wrocławia, Jacek Sutryk.

– Wrocławi jest miastem wielokulturowym, miastem solidarności. My dzisiaj nie tylko wspominamy "Solnidarność" – obchodząc 40-lecie jej powstania – ale i okazujemy ją Białorusinom. Jesteście częścią wrocławskiej wspólnoty. Wrocław jest Waszym domem – mówił prezydent. – Chciałbym, aby ta walka o wolną Białoruś była jak najkrótsza – dodał.

Wsród uczestniczek akcji była Kristina, młoda Białorusinka mieszkająca we Wrocławiu.

– Przyszłam tu, bo marzę o prawdziwej wolności. O lepszym życiu i przyszłości w naszym kraju. Chę pokazać, że to dla mnie ważne. Dlatego tu jestem – mówiła Kristina, która od roku uczy się we Wrocławiu. 

Poza tym, w trakcie akcji przekazano prezydentowi Wrocławia białoruską flagę, a aktorzy wrocławskiego teatru Capitol, odśpiewali „Mury” Jacka Kaczmarskiego. Obecnie tysiące ludzi śpiewa ten utwór na demonstracjach w Mińsku i innych miastach kraju.

Муры . Mury

Ён быў натхнёны і малады,
Іх незлічона было.
Ён на плошчы вёў гарады
З песьняй, што блізка сьвятло.

Разбуры турмы муры!
Прагнеш свабоды — то бяры!
Мур хутка рухне, рухне, рухне —
І пахавае сьвет стары!

І запальвалі сьвечкі яму,
Плыў па-над плошчаю дым.
Ён спяваў: зруйнуем турму!
Яны сьпявалі за ім:

Ref.


Ведалі словы на памяць — і сьпеў
Несьлі па вуліцах так,
Што кроў кіпела і гнеў кіпеў,
І сэрцы стукалі ў такт.

Jon byŭ natchniony i małady,

Ich niezliczona było.

Jon na płoszczy wioŭ harady

Z pieśniaj, szto blizka światło.

 

Razbury turmy mury!

Prahniesz swabody — to biary!

Mur chutka ruchnie, ruchnie, ruchnie —

I pachawaje świet stary!

 

I zapalwali świeczki jamu,

Płyŭ pa-nad płoszczaju dym.

Jon spiawaŭ: zrujnujem turmu!

Jany śpiawali za im:

 

Ref.

 

Wiedali słowy na pamiać — i śpieŭ

Nieśli pa wulicach tak,

Szto kroŭ kipieła i hnieŭ kipieŭ,

I sercy stukali ŭ takt.

 Zgłoś uwagę