Projekty SmartCity Wrocław: Zarządzanie

W przypadku Urzędu Miejskiego Wrocławia filar, jakim jest Zarządzanie jest przede wszystkim Administracją. Wrocław, podobnie jak inne europejskie miasta zajmujące się tematyką smart, stara się wdrażać Administrację 3.0., która ma na celu świadczenie usług dostosowanych do indywidualnych potrzeb obywateli.

Ma ona dążyć do rozwoju kreatywnej gospodarki poprzez otwarcie i udostępnianie informacji publicznej, a także poprzez usuwanie barier, które urząd sam tworzy.

Wirtualny Doradca Mieszkańca

Wirtualny Doradca Mieszkańca dostępny jest na stronie www.bip.um.wroc.pl. Jego zadanie to usprawnienie wyszukiwania niezbędnych informacji na stronach Biuletynu Informacji Publicznej we Wrocławiu. System informatyczny przygotowany na tysiące pytań mieszkańców. Pomocny będzie także urzędnikom.Więcej

Giełda Nieruchomości

Giełda Nieruchomości to aktualizowana na bieżąco baza informacji o nieruchomościach oferowanych przez Gminę Wrocław do sprzedaży w trybie przetargowym. Głównym jej narzędziem jest wyszukiwarka, dzięki której można w łatwy sposób odnaleźć interesującą nas nieruchomość. Więcej

Mobilny Asystent Mieszkańca - aplikacja MAM

Jest to aplikacja, dzięki której mieszkańcy Wrocławia mogą w szybki sposób usprawnić funkcjonowanie naszego miasta. Wystarczy pobrać bezpłatną aplikację MAM i za jej pośrednictwem zgłosić zauważone nieprawidłowości na terenie Wrocławia.Więcej

Baza tablic indywidualnych EITR:

Prezydent Wrocławia prowadzi ewidencję tablic indywidualnych wydanych na obszarze województwa dolnośląskiego. Funkcjonalność ta ma na celu umożliwienie mieszkańcom Dolnego Śląska samodzielnego sprawdzenia dostępności wybranego przez siebie numeru indywidualnego on-line przez 24 h/7 dni w tygodniu. Więcej

Oprogramowanie e-rada

E-RADA to system dedykowany do obsługi Rady Gminy/Miasta/Powiatu/Sejmiku. Pozwala na pełną obsługę i archiwizację danych związanych z działaniem ww. komórek administracji samorządowej. Jest to znakomite narzędzie ułatwiające, wspomagające i przyspieszające pracę Biura Rady. System posiada wersję na urządzenia mobilne.Więcej

SIP

Gromadzenie, analiza i dystrybucja tego typu informacji to zadanie Systemów Informacji Przestrzennej (SIP). Tworzony od kilku lat w Urzędzie Miejskim System Informacji Przestrzennej Wrocławia ma na celu pozyskiwanie, przetwarzanie i prezentowanie danych, dotyczących informacji przestrzennej, oraz towarzyszących im informacji opisowych o obiektach naszego miasta.Więcej

E-PUAP

Urząd Miejski Wrocławia przyjmuje formularze złożone za pośrednictwem platformy ePUAP czyli Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej. Złożenie podpisu elektronicznego lub podpisanie formularza za pomocą profilu zaufanego sprawi, że będzie on traktowany jako podstawa do przeprowadzenia postępowania administracyjnego.Więcej

Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją - EZD

Od 2011 r. system EZD autorstwa Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku (PUW) wdrażany jest na terenie całej Polski. Dzięki współpracy Wojewody Podlaskiego z innymi wojewodami, zainicjowanej w połowie 2011 roku, a następnie z ministerstwami i urzędami centralnymi. Więcej

System kolejkowy

Pierwszym etapem rezerwacji terminu wizyty jest wybór jednego z dostępnych Centrów Obsługi Mieszkańca. Po wypełnieniu formularza i wybraniu przycisku „umów wizytę” wyświetli się potwierdzenie rezerwacji. W wybranym dniu, najpóźniej 5 minut przed umówionym terminem należy potwierdzić wizytę i odebrać numer kolejkowy poprzez wpisanie swojego numeru PESEL na klawiaturze numerycznej automatu biletowego w Centrum Obsługi Mieszkańca.Więcej

Tłumacz języka migowego

Od 2012 roku tłumacz języka migowego magistratu pomaga niesłyszącym wrocławianom w załatwieniu urzędowych spraw w magistracie. Aby skorzystać z tłumacza języka migowego w Urzędzie Miejskim, należy trzy dni przed planowaną wizytą zgłosić takie zapotrzebowanie, wypełniając formularz, dzwoniąc lub wysłać maila lub faks. Tłumacz posługuje się Systemem Językowo-Migowym (SJM) oraz Polskim Językiem Migowym (PJM).Więcej

Jeden numer

Dzwoniąc pod siedem siódemek (71) 777 77 77 połączymy się z jedną z 15 dyżurujących osób, która odpowie na nasze pytania lub skieruje do kompetentnej osoby. W miejskim call center pracują osoby specjalnie przeszkolone, które przez ostatnie dwa miesiące w ramach testów odbierały już połączenia przekierowane z wielu urzędowych numerów.Więcej