Projekty SmartCity Wrocław: Infrastruktura

Szeroko rozumiana infrastruktura jest podstawą Smart City. Wrocław był inteligentnym miastem jeszcze zanim ta filozofia stała się popularna.

W 2007 rozpoczęto we Wrocławiu budowę publicznej sieci telekomunikacyjnej na rzecz jednostek organizacyjnych Gminy Wrocław i jej mieszkańców. MAN stał się wówczas początkiem dalszych działań Smart.