Projekty SmartCity Wrocław: Ekonomia to nie tylko finanse

Klasyczne rozumienie SMART ECONOMY, to poszukiwanie rozwiązań w zakresie pobudzenia przedsiębiorczości i innowacyjności, zwiększenia produktywności oraz łączenia rynków lokalnych z globalnymi.

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255), na terenie powiatu Miasto Wrocław od 1 stycznia 2016 r. zostało utworzonych 25 punktów, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna,Więcej

Program Edukacja Przedsiębiorczości

Program Edukacja Przedsiębiorczości jest unikatowym w skali kraju zbiorem projektów, dedykowanych różnym grupom wiekowym, których wspólnym celem jest promowanie kultury przedsiębiorczości oraz szerzenie świadomości konsumenckiej. Realizacja – Biuro Rozwoju Gospodarczego i Departament Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia, partnerzy zewnętrzni.Więcej

PLIP – Platforma Informacyjno-Płatnicza Wrocławia

Portal umożliwia uregulowanie opłat związanych ze zobowiązaniami podatkowymi oraz uzyskanie pełnej informacji o ich wysokości. Wykorzystuje profil zaufany ePUAP, przydatny w kontaktach z administracją publiczną. Docelowo, poza podatkami, w portalu będzie można uzyskać dostęp do większości opłat, w tym za czynsz czy wywóz śmieci.Więcej

Startupy

Baza startupów to miejsce, które docelowo przedstawić ma wszystkie startupy, powstałe lub działające we Wrocławiu. W ramach projektu pokazywani będą także twórcy, organizowane wydarzenia branżowe, młodzi przedsiębiorcy liczyć będą mogli na mentoring, a w niedalekiej przyszłości na specjalne projekty rozwojowe.Więcej

Open Data

Otwarte dane (Open Data) to informacje lub zbiory danych, z których wszyscy mogą swobodnie korzystać. Można je rozpowszechniać i wykorzystywać bez żadnych ograniczeń, również w celach komercyjnych. Ich uporządkowanie i upublicznienie ma na celu m.in. inspirowanie przedsiębiorczości, zwiększenie zaangażowania w sprawy miasta oraz wykazanie transparentności działań władz miejskich.Więcej