Projekty SmartCity Wrocław: Ekonomia

Klasyczne rozumienie SMART ECONOMY, to poszukiwanie rozwiązań w zakresie pobudzenia przedsiębiorczości i innowacyjności, zwiększenia produktywności oraz łączenia rynków lokalnych z globalnymi.

Program Edukacji Przedsiębiorczości

Unikatowy w skali kraju zbiór projektów dedykowanych różnym grupom wiekowym, których wspólnym celem jest promowanie kultury przedsiębiorczości oraz szerzenie świadomości konsumenckiej. W projektach objętych Programem przekazywana jest praktyczna wiedza, przydatna w podejmowaniu różnego rodzaju życiowych wyzwań, także tych związanych z prowadzeniem własnego biznesu.Więcej

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Na terenie miasta zostało utworzonych 26 punktów, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna, świadczona osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach przez aplikanta adwokackiego lub radcowskiego.Więcej

PLIP – Platforma Informacyjno-Płatnicza Wrocławia

Portal umożliwia uregulowanie opłat związanych ze zobowiązaniami podatkowymi oraz uzyskanie pełnej informacji o ich wysokości. Wykorzystuje profil zaufany ePUAP, przydatny w kontaktach z administracją publiczną. Docelowo, poza podatkami, w portalu będzie można uzyskać dostęp do większości opłat, w tym za czynsz czy wywóz śmieci.Więcej

Startupy

Baza startupów to miejsce, które docelowo przedstawić ma wszystkie startupy, powstałe lub działające we Wrocławiu. W ramach projektu pokazywani będą także twórcy, organizowane wydarzenia branżowe, młodzi przedsiębiorcy liczyć będą mogli na mentoring, a w niedalekiej przyszłości na specjalne projekty rozwojowe.Więcej

Open Data

Otwarte dane (Open Data) to informacje lub zbiory danych, z których wszyscy mogą swobodnie korzystać. Można je rozpowszechniać i wykorzystywać bez żadnych ograniczeń, również w celach komercyjnych. Ich uporządkowanie i upublicznienie ma na celu m.in. inspirowanie przedsiębiorczości, zwiększenie zaangażowania w sprawy miasta oraz wykazanie transparentności działań władz miejskich.Więcej