Wojsko ma 323 nowych oficerów. Ślubowali na wrocławskim rynku

323 absolwentów Akademii Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu odebrało w piątek, 13 lipca na pl. Gołębim pierwszy stopień oficerski.

  • Fot. Dominik Krawczyk

    Fot. Dominik Krawczyk

  • Fot. Dominik Krawczyk

    Fot. Dominik Krawczyk

  • Fot. Dominik Krawczyk

    Fot. Dominik Krawczyk


Uroczystość rozpoczęto od podniesienia flagi państwowej, następnie odśpiewano hymn. Akt promocji poprzedziła przemowa gen. bryg. Dariusza Skorupki, w której m.in. podkreślał poświęcenie nowych oficerów. – Włożyli dużo pracy intelektualnej i wiele wysiłku fizycznego podczas wszystkich etapów nauki. Wykazali się także dużą odpornością psychiczną. Nabrali cech, które powinni posiadać charyzmatyczni dowódcy.

Akty promocji odebrało 323 żołnierzy – 141 absolwentów studiów stacjonarnych drugiego stopnia oraz 182  uczestników półrocznego studium oficerskiego. Wśród promowanych na stopień podporucznika znalazło się 19 kobiet.

Dodatkowo honorową białą bronią wyróżniony został prymus Andrzej Wysoczański. Po wręczeniu wyróżnień oraz ślubowaniu nowo promowanych oficerów, uroczystość zakończyła defilada.

Zgłoś uwagę