Skąd wziąć pieniądze na rozwój?

Możliwości pozyskiwania funduszy unijnych na rozwój działalności gospodarczej, to główny temat konferencji  pt. „Środki unijne dla przedsiębiorców z woj. dolnośląskiego w nowej perspektywie UE na lata 2014-2020”, która odbędzie się 5 lutego we Wrocławiu.


Uczestnicy spotkania będą mieli możliwość lepiej poznać możliwości oferowane przez programy unijne, zwłaszcza związane ze wzmacnianiem potencjału B+R i rozwoju innowacji przedsiębiorstw.

Wśród tematów, jakie zostaną omówione podczas konferencji znajdzie się Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, wsparcie na działalność badawczo-rozwojową w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, wsparcie dla przedsiębiorców na projekty demonstracyjne oraz wdrożenie wyników prac B+R. Wśród prezentowanych uczestnikom zagadnień, znajdą się również  praktyczne doświadczenia w pozyskaniu dotacji unijnych przez przedsiębiorstwa działające na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Spotkanie rozpocznie się 5 lutego br. o godz. 10.00 w Radisson Blu Hotel przy ul. J.E. Purkyniego 10. Gospodarzem konferencji jest Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, a partnerami – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz firma konsultingowa Wettin.

Uczestnictwo w spotkaniu jest całkowicie bezpłatne i nie wiąże się z żadnymi zobowiązaniami ze strony uczestników.

Aby zgłosić swój udział w konferencji, należy najpóźniej do  3 lutego 2015 r. skontaktować się z Dominiką Pietrzyk e-mail: dpietrzyk@wettin.eu , tel. +12 413 98 12.Zgłoś uwagę