Podwrocławskie dworce do remontu

PKP S.A. podpisała porozumienie z Gminą Siechnice w sprawie wspólnych inwestycji. Spółka zamierza przebudować 3 podwrocławskie dworce kolejowe. Władze samorządowe będą współpracować przy zagospodarowaniu ich po przebudowie. 

  • fot. Wikipedia/CC BY-SA 3.0 pl, autor: Travelarz


W planach są także inwestycje związane z budową węzłów przesiadkowych przy dwóch obiektach. Porozumienie PKP S.A. i Gminy Siechnice zakłada przebudowę trzech dworców: Święta Katarzyna, Siechnice oraz Żerniki Wrocławskie – Smardzów. Prace mają się rozpocząć w połowie 2017 roku. Planowane jest odnowienie elewacji, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz remonty dachów. Wykonane zostaną również nowe instalacje wewnętrzne i zewnętrzne. Dworce zostaną także dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wszystkie prace będą prowadzone w uzgodnieniu z konserwatorem zabytków.
W najbliższym czasie planowane jest ogłoszenie przetargu na wykonawcę projektów przebudowy dworców. Dzięki przebudowom pasażerowie otrzymają nowoczesne i funkcjonalne obiekty. Zwiększy się również atrakcyjność przestrzeni publicznej wokół dworców. Przy dworcach w Świętej Katarzynie i Siechnicach władze samorządowe planują organizację węzłów przesiadkowych.
Koszt planowanych przebudów dworców to 5,3 mln zł netto. Inwestycje będą prowadzone w szczególności na potrzeby kolei aglomeracyjnej w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego. Planowane jest aplikowanie o współfinansowanie ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2010.
materiały: PKP S.A.

Zgłoś uwagę