Sieć ciepłownicza pod dnem Ślęzy

2 metry pod dnem Ślęzy wydrążono tunel o długości około 43 metrów. To fragment sieci ciepłowniczej do wrocławskiego osiedla Nowe Żerniki. Budowa sieci ciepłowniczej dla 10 tys., przyszłych mieszkańców osiedla, będzie wymagać przewiertów pod Autostradową Obwodnicą Wrocławia oraz pod dnem Ślęzy. Prace budowlane zakończą się w październiku 2015 r.

  • Sieć ciepłownicza pod dnem Ślęzy

    Sieć ciepłownicza pod dnem Ślęzy, fot. inwestor

  • Sieć ciepłownicza pod dnem Ślęzy

    Sieć ciepłownicza pod dnem Ślęzy


Fortum rozpoczęło budowę sieci ciepłowniczej dla Nowych Żernik w lipcu tego roku – czytaj więcej – Ogrzeją Nowe Żerniki.

Obecnie w ramach prac Fortum wykonało tunel, który pozwolił na poprowadzenie rur ciepłowniczych pod dnem rzeki Ślęzy. Ta sama technologia zostanie wykorzystana pod koniec września, kiedy firma przeprowadzi sieć pod Autostradową Obwodnicą Wrocławia. Cały projekt rozbudowy sieci w kierunku Nowych Żernik, warty łącznie 10 milionów złotych, jest największą dotychczasową inwestycją Fortum we Wrocławiu.

Aby poprowadzić infrastrukturę ciepłowniczą pod Ślęzą Fortum wykorzystało innowacyjną technologię mikrotunelingu sterowanego, która umożliwia bezwykopowe tworzenie instalacji podziemnych. Na głębokości 2 metrów pod dnem rzeki wydrążono tunel o długości około 43 metrów. Następnie do otworu wprowadzono dwie rury osłonowe z tworzywa sztucznego i średnicy 752 mm każda, do których następnie wsunięto stalowe preizolowane rury ciepłownicze, każda o średnicy zewnętrznej 500 mm. Wykorzystane rury są wyposażone w systemy wykrywania wilgoci, które pozwalają na natychmiastową lokalizację nawet najmniejszych nieszczelności.

– Przy planowaniu sieci na osiedle Nowe Żerniki musieliśmy zdecydować w jaki sposób pokonać takie przeszkody jak rzeka Ślęza czy Autostradowa Obwodnica Wrocławia. Ostatecznie podjęliśmy decyzję o wykorzystaniu technologii mikrotunelingu sterowanego, która znacznie ogranicza ingerencję prac budowlanych w otoczenie. Szacujemy, że docelowo z ciepła sieciowego na powstającym osiedlu Nowe Żerniki będzie korzystało od 8 do 10 tysięcy przyszłych mieszkańców – mówi Włodzimierz Popielewski, manager Inwestycji Sieciowych i Produkcyjnych Fortum.

Budowa magistrali ciepłowniczej o długości 2 kilometrów na potrzeby osiedla Nowe Żerniki to największy dotychczasowy projekt inwestycyjny Fortum we Wrocławiu. Zgodnie z planem prace budowlane zakończą się w październiku 2015 roku. Łączne zapotrzebowanie na ciepło sieciowe Nowych Żernik będzie wynosiło około 19 megawatów, a długość sieci rozprowadzającej ciepło na samym osiedlu wyniesie około 2,5 km. Dodatkowo budowana magistrala będzie dysponowała odpowiednią rezerwą mocy, która umożliwi dalszą jej rozbudowę w kierunku zachodnim i północnym, na przykład na potrzeby nowego szpitala we Wrocławiu.

Zgłoś uwagę