Ruszyły przygotowania do remontu Mostów Uniwersyteckich

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta wyłonił w przetargu firmę, która wykona dokumentację projektową do remontu Mostów Uniwersyteckich. To rozpoczyna żmudny i długi proces przygotowań do remontu mostów. 


Mosty Uniwersyteckie, powstałe w 1934 roku, wymagają remontu ze względu na znaczny już stopień zużycia. 
 - Do połowy przyszłego roku powinna być gotowa dokumentacja projektowa wraz z inwentaryzacją, przedmiarami i kosztorysem dla obydwu obiektów – mówi Ewa Mazur, rzecznik prasowy ZDiUM. 
Zakres przewidywanych prac jest poważny, obejmuje remont ustroju nośnego oraz wymianę płyty pomostowej wraz z odtworzeniem zabudowy części jezdnej i chodnikowej. 
 - Trakcja, oświetlenie, balustrady - wszystko to jest wyeksploatowane i wymaga wymiany – dodaje Ewa Mazur.
Kolorystyka oraz rodzaj nawierzchni w części chodnikowej zostaną uzgodnione z konserwatorem zabytków oraz koordynatorem ds. wystroju plastycznego miasta.
Do przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej przystąpiły dwie firmy.  Najkorzystniejszą okazała się być oferta firmy Inżynierskiej GF- MOSTY z Piekar Śląskich, opiewająca na kwotę 188 190 zł.
Mosty Uniwersyteckie są jednym z kilku obiektów inżynierskich, których remont będzie realizowany do 2020 roku. Planowane są również modernizacje mostów: Muchoborskiego, Pomorskich, Chrobrego, Strachocińskiego, Tumskiego oraz 3 kładek dla pieszych: Żabiej, Zwierzynieckiej oraz kładki w al. Jana III Sobieskiego.

Zgłoś uwagę