Ruszy produkcja w FagorMastercook

W połowie czerwca pracownicy wrócą do pracy


Jest kolejna szansa na uratowanie zakładów FagorMastercook. W środę, 21 maja, została podpisana umowa z algierską firmą Cevital na produkcję sprzętu AGD wartą 86 mln zł. Spółka ta złożyła zamówienie na produkcję kuchenek, okapów kuchennych oraz pralek o łącznej wartości 86 mln zł.

- Dzięki temu zamówieniu fabryka ma zapewnione funkcjonowanie do połowy sierpnia – twierdzi Teresa Kalisz, syndyk zakładów FagorMastercook. - Jest również szansa na przedłużenie zawartej dziś umowy nawet do końca 2014 roku. W tym czasie będziemy w dalszym ciągu intensywnie poszukiwać inwestora.

W związku z nowym zamówieniem, pracę przy produkcji znajdzie około 900 pracowników. Reszta załogi , około 100 osób, zostanie zwolniona do końca maja. Ponieważ w nowym zamówieniu nie ma mowy o lodówkach, załoga pracująca przy ich produkcji została już zwolniona.

- Staramy się ograniczyć koszty wszędzie, gdzie to jest możliwe – mówi Teresa Kalisz. - Oddaliśmy 20 samochodów, zakupionych w leasingu, którymi poruszało się ścisłe kierownictwo firmy. Zwolniony został także zarząd spółki oraz dyrekcja, na których uposażenie wydawano duże kwoty. Może tym sposobem uda się uratować firmę.

Po podpisaniu umowy z firmą Cevital syndyk zakładów FagorMastercook wystąpiła także do sądu o przedłużenie zgody na prowadzenie działalności gospodarczej o kolejne trzy miesiące, co umożliwi nie tylko produkcję, ale również dalsze poszukiwania inwestora, który zechce kupić wrocławską fabrykę.

W lutym 2014 wrocławski sąd gospodarczy wszczął wtórne postępowanie upadłościowe FagorMastercook. Ponieważ w Hiszpanii została już ogłoszona upadłość układowa Fagor Electrodomésticos, do której należą wrocławskie zakłady, w Polsce miało ono charakter likwidacyjny. Jednak decyzją sądu likwidacja spółki została zawieszona na trzy miesiące. Była ona podyktowana tym, żeby umożliwić uratowanie przedsiębiorstwa i jego sprzedaż w całości, co według sądu powinno być najlepszym rozwiązaniem dla wierzycieli i pracowników firmy.

Na początku kwietnia syndyk FagorMastercook ogłosiła, że w związku ze skrajnie trudną sytuacją spółki oraz brakiem stałych zamówień rynkowych, do końca maja zostanie zwolnionych blisko 1120 pracowników firmy z prawie 1200 zatrudnionych. Pod koniec kwietnia w ramach zwolnień grupowych pracę straciło 130 osób. Byli to pracownicy, którzy posiadali już uprawnienia emerytalne lub też chcieli odejść na własne życzenie.

Katarzyna Kunka

Zgłoś uwagę