Powiedzą jak dostać unijne dofinansowanie

Ponad 400 osób wzięło udział w ostatnich spotkaniach informacyjnych związanych z pozyskiwaniem funduszy unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Kolejne spotkanie odbędą się m.in. we Wrocławiu. Udział jest bezpłatny , decyduje kolejność zgłoszeń.


Ze specjalnych spotkań mogą skorzystać wszyscy zainteresowani pozyskaniem unijnych funduszy. A mają one związek z ogłoszonymi sześcioma konkursami, w ramach których do pozyskania jest ponad 121 mln zł.

– Seria informacyjnych spotkań ma walor warsztatowy, ponieważ w ich trakcie nasi eksperci wyjaśniają jak napisać projekt. Przyszli beneficjenci mają szansę więc u źródła dowiedzieć się, jak szczegółowo wyglądają zasady pozyskania unijnego wsparcia na konkretne projekty – mówi Stefan Augustyn, rzecznik prasowy Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy i dodaje, że nie ma rejonizacji więc np. wrocławianie mogą uczestniczyć w spotkaniach w Wałbrzychu czy Jeleniej Górze.

Terminy oraz miejsce spotkań RPO WD

Działanie – Wsparcie osób poszukujących pracy. Adresaci konkursu: Fundacje, organizacje pracodawców, osoby prowadzące działalność gospodarczą, przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jst, samorządy gospodarcze i zawodowe, stowarzyszenia i organizacje społeczne, szkoły lub placówki oświatowe, uczelnie wyższe, wspólnoty samorządowe. Termin spotkania: 30.10.2015 r. Miejsce spotkania: Centrum Sportowo-Rekreacyjne Hotel Aqua-Zdrój, ul. Ratuszowa 6, Wałbrzych

Poddziałanie – Godzenie życia zawodowego i prywatnego. Adresaci konkursu: Osoby prowadzące działalność gospodarczą, przedsiębiorcy, organizacje pracodawców, stowarzyszenia, związki zawodowe, jednostki samorządu terytorialnego w tym samorządowe jednostki organizacyjne, spółdzielnie, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, fundacje, wspólnoty mieszkaniowe, placówki systemu oświaty, inne jednostki organizacyjne systemu oświaty niepubliczne. Termin spotkania: 03.11.2015 r., Centrum Sportowo-Rekreacyjne Hotel Aqua-Zdrój, ul. Ratuszowa 6, Wałbrzych. Termin spotkania: 05.11.2015 r, spotkanie organizowane przez ZIT AJ - Książnica Jeleniogórska, Jelenia Góra.

Działanie – Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy. Adresaci konkursu: Fundacje, organizacje pracodawców, osoby prowadzące działalność gospodarczą, przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jst, samorządy gospodarcze i zawodowe, stowarzyszenia i organizacje społeczne, szkoły lub placówki oświatowe, uczelnie wyższe, wspólnoty samorządowe. Termin spotkania: 10.12.2015 r., KGHM Cuprum Centrum Badawczo-Rozwojowe – ul. Gen. W. Sikorskiego 2-8 we Wrocławiu.

Jak się zapisać?

Udział w spotkaniach jest bezpłatny i decyduje kolejność zgłoszeń, na adres pawel.pacek@dwup.pl.  Wszystkie spotkania rozpoczynają się o godz. 10.00 i potrwają do godz. 14.00. Rejestracja uczestników prowadzona jest od godz. 9.30 w dniu spotkania.

Więcej informacji na stronie organizatora.Zgłoś uwagę