Rozstrzygnięcie przetargu na Aleję Wielkiej Wyspy powtórzone

W przetargu na Budowę Alei Wielkiej Wyspy we Wrocławiu drugi raz zwyciężyła oferta firmy Banimex. Komisja przetargowa spółki Wrocławskie Inwestycje w reakcji na informacje o nieprawidłowościach w zwycięskiej dokumentacji unieważniła pierwotny wybór. Odwleka to podpisanie umowy na realizację Alei Wielkiej Wyspy.


Drugi z oferentów – firma Kobylarnia przysłała do miasta pismo zarzucając nieprawidłowości w zwycięskiej ofercie. Chodzi dokładnie o dokumenty potwierdzające doświadczenia kierownika budowy. Dlatego Wrocławskie Inwestycje unieważniły poprzedni wybór, aby wznowić postępowanie przetargowe w ramach prawa zamówień publicznych.

Przypomnijmy, że firma Kobylarnia wcześniej nieskutecznie oprotestowała przebieg postępowania przed Krajową Izbą Odwoławczą. Jednak przywołane obecnie argumenty przed Izbą, nie zostały podniesione. Dlatego sytuacja jest wyjątkowa. Oferenci zwykle takie sprawy zgłaszają w trakcie postępowania przetargowego, a nie dopiero po uprawomocnieniu się wyboru zwycięskiej oferty.

W związku z zaistniałą sytuacja, po unieważnieniu pierwszego wyboru, komisja przetargowa wezwała firmę Banimex do uzupełnienia oferty. – Po weryfikacji otrzymanych dokumentów ponownie okazało się, że najlepsza pozostaje oferta Banimexu – informuje rzecznik Wrocławskich Inwestycji Marek Szempliński.

Oznacza to, że biorące udział w przetargu firmy mogą ponownie złożyć protest do KIO. – Alternatywą dla zastosowanego rozwiązania było unieważnienie całego przetargu i ogłoszenie go od nowa, tyle że takie działanie można podjąć w każdym momencie – wyjaśnia Szempliński.

Zgłoś uwagę