Drogowcy wrócili na autostradę A4 - utrudnienia

Drogowcy wracają na remontowany odcinek autostrady A4 między Karwianami a Brzezimierzem. To oznacza utrudnienia dla kierowców.


Chodzi o remont odcinka pomiędzy 156 a 175 kilometrem autostrady A4 (od Karwian do okolic węzła Brzezimierz). Prace rozpoczęły się jeszcze przed wakacjami. Potem wykonawcy zawiesieli je w związku z dużym natężeniem ruchu w lato. Teraz przystępują do najważniejszych zadań. To niestety wiąże się ze sporymi utrudnieniami dla kierówców. Na remontowanym fragmencie będa mieli do dyspozycji tylko po jednym pasie. 

Remont podzielony jest na dwa odcinki, które będą odbywać się etapami. Każdy odcinek będzie wyłączony z ruchu pojazdów, a ruch będzie odbywał się dwukierunkowo na jezdni południowej (kierunek z Wrocławia do Opola). Na pierwszym remontowanym odcinku (ponad 9 km) wykonawca będzie realizował prace pomiędzy węzłami Brzezimierz, a Wrocław Wschód. Prawdopodobnie przełożenie ruchu z jednej jezdni na drugą nastąpi ok. 8 września. W trakcie trwania robót wprowadzone zostaną stosowne ograniczenia prędkości oraz zakazy wyprzedzania.

20 lat eksploatacji 

Budowa przeznaczonej do remontu jezdni północnej autostrady A4 na tym odcinku odbywała się w latach 1998-99 i jest już mocno wyeksploatowana. Od 2014 roku wyremontowano 59,930 km nawierzchni. Teraz przyszła pora na kolejne odcinki.

Obecny remont obejmuje odcinek długości 16,110 km i pochłonie ponad 20 milionów złotych. Prace obejmują: 

  • Wymiana warstwy ścieralnej
  • Wymiana warstwy wiążącej
  • Lokalna wymiana podbudowy
  • Wymiana dylatacji na obiektach mostowych
  • Wymiana elementów odwodnienia
  • Wymiana elementów BRD
  • Wymiana nawierzchni bitumicznej na MOP Krajków Północ
  • Odtworzenie oznakowania poziomego 

Jak podkreślają przedstawiciele wykonawcy i GDDKiA w trakcie prac utrudnienia dla kierowców mają być ograniczone do koniecznego minimum. jednak zarządca drogi apeluje o zrozumienie i cierpliwość oraz prosi o wybieranie w miarę możliwości tras alternatywnych. 

Informację o sytuacji na drogach krajowych czy utrudnieniach można uzyskać całodobowo w Punkcie Informacji Drogowej pod ogólnopolskim numerem telefonu 19 111 lub wrocławskim 71 320 98 18

 

Zgłoś uwagę