Rozpoczął się nabór wniosków do Bardzo Młodej Kultury

Program Bardzo Młoda Kultura jest realizowany w ramach „Paktu dla Kultury” przez Narodowe Centrum Kultury. Właśnie ruszył nabór wniosków, autorzy najlepszych pomysłów mogą otrzymać nawet 10 tys. złotych.

 


Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 to ogólnopolski trzyletni program realizowany i finansowany przez Narodowe Centrum Kultury. Na terenie Dolnego Śląska jego operatorem wojewódzkim jest Ośrodek Działań Artystycznych „Firlej” we Wrocławiu. Celem tej inicjatywy jest wzmacnianie roli edukacji kulturowej poprzez pobudzanie i wykorzystywanie edukacyjnego potencjału kultury.

Kto może zgłosić swój projekt?

Na wsparcie w ramach programu mogą liczyć inicjatywy tworzone wspólnie przez przedstawicieli podmiotów kultury oraz placówek oświatowo-edukacyjnych, skierowane do dzieci i młodzieży szkolnej oraz kadry oświatowej, rodziców i opiekunów. Pomysły muszą się wyróżniać oryginalnością, wysokim potencjałem kulturotwórczym i edukacyjnym oraz mieć lokalny charakter, a także angażować lokalną społeczność i partnerów.

Inicjatywy mogą zgłaszać 3-osobowe zespoły, w skład których wchodzi co najmniej po jednym przedstawicielu sektora kultury i sektora edukacji. Pożądanymi członkami tych zespołów są również przedstawiciele organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i lokalni społecznicy.

Jak zgłosić inicjatywę?

W celu zgłoszenia inicjatywy lider zespołu musi wypełnić formularz elektroniczny, który jest dostępny na stronie firlej.wroc.pl.
Nabór wniosków trwa do 30 czerwca 2020 r., do godz. 23.59. Ogłoszenie wyników nastąpi do 20 lipca.

Webinar online

14 maja o godzinie 17.00 odbędzie się spotkanie informacyjne online dotyczące programu Bardzo Młoda Kultura – Dolny Śląsk 2019-2021. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, a transmisja będzie dostępna na Facebooku, w zakładce „dyskusja”.

W trakcie webinarium będzie można się dowiedzieć m.in.:

  • czym jest program Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 – Dolny Śląsk oraz jakie są jego cele, główne założenia i kluczowe elementy
  • jak będzie przebiegała realizacja programu w 2020 roku?
  • jak zdobyć 10.000 zł na wsparcie inicjatywy z zakresu edukacji kulturowej? 
  • jakie inicjatywy chcemy wspierać? 
  • kto może zgłosić inicjatywę? 
  • jak zgłosić inicjatywę?Zgłoś uwagę