Zasady „Wyborczego hyde parku” na Wyspie Słodowej

Zasady ogólne

 1. „Wyborczy hyde park” organizowany jest w celu umożliwienia kandydatom na radnych osiedlowych prezentacji swoich programów i sylwetek.
 2. „Wyborczy hyde park” odbywa się na Wyspie Słodowej 22 kwietnia 2017 r. w godz. 13.00–18.00.
 3. Uczestnictwo w „Wyborczym hyde parku” jest bezpłatne i całkowicie dobrowolne.
 4. Warunkiem wystąpienia podczas wydarzenia jest zgłoszenie kandydata zgodnie z zasadami określonymi w części II Zgłoszenia kandydatów.
 5. W zależności od ilości zgłoszeń Wyspa Słodowa może zostać podzielona na kilka stref, w których będą odbywać się spotkania z wyborcami.
 6. Przewidywany czas pojedynczego wystąpienia to około 3 minuty, będzie on uzależniony od liczby zgłoszeń.
 7. Prezentacje kandydatów z tego samego osiedla zostaną zgrupowane w jednym bloku czasowym.
 8. Przypisanie bloków czasowych i miejsc wystąpień konkretnym osiedlom odbędzie się na drodze losowania.
 9. Szczegółowy program wydarzenia zostanie opublikowany po zamknięciu zgłoszeń (nie później niż 19 kwietnia 2017 r.) na stronie wroclaw.pl/wyboryosiedla2017
 10. Kandydaci, którzy zgłoszą udział w „Wyborczym hyde parku” proszeni są o przybycie na ustalone miejsce 10 min. przed wyznaczoną godziną.
 11. Oprócz wystąpień zgłoszeni kandydaci będą mieli możliwość bezpośredniej rozmowy z wyborcami w przygotowanych strefach spotkań.
 12. Podczas trwania „Wyborczego hyde parku” zgłoszeni kandydaci mają możliwość dystrybuowania własnych materiałów wyborczych.
 13. Organizatorem „Wyborczego hyde parku” na Wyspie Słodowej jest Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego.

 Zgłoszenia kandydatów

 1. Zgłoszenia udziału są przyjmowane mailowo i telefonicznie. Zgłoszenie udziału w „Wyborczym hyde parku” jest jednoznaczne z akceptacją „Zasad Wyborczego hyde parku na Wyspie Słodowej”.
 2. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać imię, nazwisko oraz nazwę osiedla i numer okręgu.
 3. Zgłoszenia mailowe należy przesyłać na adres: wyboryRO@wcrs.wroclaw.pl w terminie do 18 kwietnia 2017 r. do godz. 10.00. Zgłoszenia przekazane poza wyznaczonym terminem nie będą brane pod uwagę.
 4. Zgłoszenia telefoniczne będą przyjmowane wyłącznie 13 i 14 kwietnia (czwartek i piątek) w godz. 8.30–11.30 pod numerem 71 77 24 905. Zgłoszenia przekazane poza wyznaczonymi terminami nie będą brane pod uwagę.
 5. Po zamknięciu zgłoszeń oraz przeprowadzeniu losowania każdy kandydat otrzyma informację o godzinie i miejscu wystąpienia podczas „Wyborczego hyde parku”. Dokładna godzina i miejsce wystąpienia kandydata będą uzależnione od liczby zgłoszeń.

Zasady wystąpień

 1. Wystąpienie powinno nieść przekaz merytoryczny, czyli zawierać prezentację sylwetki kandydata oraz jego program wyborczy.
 2. Podczas prezentacji zabrania się używania mowy nienawiści oraz stosowania argumentów ad personam.
 3. Prowadzący mają możliwość moderowania wystąpień, egzekwowania czasu zakończenia wystąpienia, a także natychmiastowego przerwania wystąpienia w przypadku rażącego naruszenia niniejszych zasad „Wyborczego hyde parku”.