Wrocław - Miasto Spotkań. Oficjalny portal internetowy Wrocławia | www.wroclaw.pl

Postępowanie na operatora WS7 – Laboratorium Partycypacji [Ogłoszenie]

Dziś zostało opublikowane ogłoszenie konkursowe w sprawie zarządzania kamienicą na Wyspie Słodowej. W otwartej formule dla wszystkich zainteresowanych NGO specjalnie powołana komisja oceni i wybierze model finansowania i zarządzania budynkiem. Dokumenty wraz z modelem funkcjonowania można zgłosić do 22 kwietnia.

Organizacja pozarządowa, który wygra konkurs, otrzyma kamienicę Wyspa Słodowa 7 i oficynę 7a na okres do 10 lat. Na własny koszt będzie musiała dostosować kamienicę do potrzeb zaproponowanej tam działalności. Urzędnicy nie przewidują zwrotu zainwestowanych pieniędzy na adaptacje przestrzeni zarówno w okresie jej użytkowania, jak i po jego zakończeniu. Forma przekazania nieruchomości, wysokość czynszu itp. ustalone zostaną po wybraniu modelu funkcjonalno-użytkowego kamienicy nr 7 i 7a na Wyspie Słodowej w odniesieniu do jego konkretnych zapisów.

Treść ogłoszenia

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA MODELU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO KAMIENICY NR 7 I 7A NA WYSPIE SŁODOWEJ from Wroclaw

Pobierz .pdf

Każdy z uczestników konkursu będzie musiał przygotować model funkcjonowania. Musi w nim zawrzeć m.in następujące elementy: 

  • określić podmiot, który będzie zarządzał obiektem od chwili zakończenia jego remontu przez gminę Wrocław
  • określać grupy odbiorców dla działań prowadzonych w obiekcie, wśród których powinni być m.in.: mieszkańcy Wrocławia, z uwzględnieniem różnych grup społecznych i wiekowych: dzieci i młodzież mieszkająca i/lub ucząca się we Wrocławiu, dorośli, seniorzy, rodziny, środowiska naukowe, studenci, organizacje pozarządowe, turyści
  • specyfika działań prowadzonych w kamienicy nr 7 i 7a powinna zachowywać publiczny charakter Wyspy Słodowej
  • działania na rzecz odbiorców to m.in.:

a) działania prospołeczne, partycypacyjne, ukierunkowane na kształtowanie postaw aktywności społecznej i obywatelskiej, promowanie dialogu wielokulturowego

b) integracja i partnerstwo różnych środowisk

c) działania kulturalne (w tym np. różne formy wspieranie talentów, organizacja wydarzeń artystycznych, upowszechnianie kultury i dziedzictwa narodowego)

d) wystawiennicze i ekspozycyjne, pracownie artystyczne

e) obiekty kształcenia dodatkowego, promujące zdrowy styl życia, proekologiczne

f) działalność konferencyjna, kongresowa, otwarta na mieszkańców

g) usługi na rzecz mieszkańców i turystów (np. gastronomiczne, hotelowe, drobne rzemieślnicze, inne służące podnoszeniu atrakcyjności i użyteczności miejsca)

  • charakter działań prowadzonych w obiekcie powinien w większej części powierzchni budynku być publiczny, ogólnodostępny, nieodpłatny 
  • model powinien być oparty na realnych założeniach zagospodarowania nieruchomości oraz uwzględniać i zawierać dotyczące kamienicy akty prawne

Dokumenty do konkursu można składać w kancelarii Biura ds. Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia, 50-950 Wrocław, ul. G. Zapolskiej 4, I piętro, pokój 120 do 22 kwietnia 2016 r. 

O wynikach weryfikacji formalnej poinformujemy do 27 kwietnia, a do 5 maja poznamy wynik postępowania.