Wrocław rozmawia o osiedlach. Pierwsze spotkanie konsultacyjne

Zaczęliśmy od rozmów o funkcjach idealnej rady osiedla. Dopisała frekwencja – w wydarzeniu uczestniczyło ponad 30 wrocławskich radnych oraz zainteresowanych mieszkańców Wrocławia.

Spotkanie konsultacyjne rozpoczynające cykl prowadzony pod hasłem „Wrocław rozmawia o osiedlach” odbyło się 12 maja 2018 roku w sali Urzędu Miejskiego na Nowym Targu. Dopisała frekwencja – w sobotni poranek w wydarzeniu uczestniczyło ponad 30 wrocławskich radnych osiedli oraz zainteresowanych mieszkańców Wrocławia.

Główną częścią wydarzenia była praca w grupach. Zadanie było proste: wyobrazić sobie, że tworzymy od podstaw idealne rady – bez przejmowania się istniejącym ustrojem lub trudnościami we wprowadzaniu pomysłów w życie. Kilkuosobowe zespoły miały 40 minut na przedyskutowanie tego, jakie funkcje powinna pełnić rada osiedla.

Zasady pozwalały puścić wodze fantazji i nadać radom osiedla właściwie dowolne funkcje. Okazało się jednak, że każda z grup skupiła się na realnych możliwościach, proponując przede wszystkim rozwinięcie lub udoskonalenie obecnych uprawnień rad. Wypracowane przez grupy wnioski zostały przedstawione i omówione w ostatniej części spotkania.

Jakie postulaty pojawiały się najczęściej? Uczestnicy spotkania wymieniali m.in. współdecydowanie o inwestycjach na osiedlu, udział w planowaniu budżetu całego miasta, inicjowanie działań kulturalnych i sportowych, monitorowanie bezpieczeństwa na osiedlu. Zwracali również uwagę, że opiniodawcza funkcja rad osiedli powinna być znacząco wzmocniona i mieć wpływ np. na projektowanie inwestycji czy przebiegu komunikacji miejskiej. Wyraźnie wybrzmiał postulat, aby opiniom wydawanym przez rady nadać wysoki priorytet, a także traktować je jako decyzje uzgodnione z mieszkańcami osiedla w drodze konsultacji. W dyskusji kilkakrotnie powracała również kwestia pogłębienia współpracy między radami osiedli a radą miejską – między innymi poprzez możliwość uczestnictwa w komisjach poświęconych osiedlom z prawem zabierania głosu.

Największą z postulowanych zmian było przekazanie radom budżetu do dyspozycji na realizację drobnych inwestycji, takich jak remonty nawierzchni chodników lub doświetlenie ciemnych zaułków. Gorąca dyskusja rozpętała się wokół funkcji uchwałodawczej – radni apelują o wypracowanie innego rozwiązania niż to przyjęte w obywatelskiej inicjatywie uchwałodawczej, które pozwala złożyć uchwałę trzem radom występującym łącznie.

To dopiero początek debaty nad zmianami ustroju rad osiedli. Wszystkich mieszkańców zainteresowanych tym tematem zapraszamy na cztery kolejne spotkania. Każde z nich poświęcone będzie innemu problemowi, m.in. kompetencjom inwestycyjnym, lukom w statucie oraz odpowiedzialności radnych. Będziemy spotykać się w różnych częściach miastach – w końcu Wrocław to nie tylko centrum.

Nie chodzi jednak o samą dyskusję nad ustrojem wrocławskiego samorządu. Problemy omawiane w trakcie spotkań zostaną opisane w raporcie końcowym, który będzie obejmował zarys propozycji możliwych zmian systemowych. Rekomendacje wypracowane przez uczestników konsultacji będą więc miały bezpośredni wpływ na tworzenie nowego statutu rad osiedli.

Cykl spotkań konsultacyjnych organizowany jest przez Fundację na Rzecz Studiów Europejskich i Fundację Dom Pokoju wraz z Wrocławskim Forum Osiedlowym. Projekt realizowany jest we współpracy z Biurem ds. Partycypacji Społecznej oraz Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego dzięki wsparciu finansowemu Gminy Wrocław.

Karolina Dzimira-Zarzycka | Fundacja na Rzecz Studiów Europejskich/Foundation for European Studies

Więcej informacji o projekcie Wydarzenie na FB